Skaitmeninės kolekcijos

„Regestr Dokumentow, które się posyłaią do Wilna w sprawie konsystorskiey z JX. Mingayłem Plebanem Kieydańskim...“

- %