Skaitmeninės kolekcijos

Explikacya Krzywdy Adama Januszkiewicza Przez Jakuba Jasiułłowicza woyta, Dominika Szczepowicza Prezydenta Jozefa Ciołkiewicza Pisarza y żyda Owsieja Jemu udzieloney

- %