Skaitmeninės kolekcijos

„Poniew... niesposobnem zdrowiem Jm Pana Marszałka...“ [Informacija Kėdainių dvaro mokesčių surinkimo klausimais]

- %