Skaitmeninės kolekcijos

Pakvitavimai apie Kėdainių dvare surinktus mokesčius

- %