Skaitmeninės kolekcijos

„Ja Xiądz Andrzey Stanisław Wysatski Pleban Birzanski Czynię wiadomo... “ [Garantinis raštas]

- %