Skaitmeninės kolekcijos

„Jan Trzeci z Bozey łaski Krol Polski Wielki Xiąze Litewski..." [Laiškas]

- %