Skaitmeninės kolekcijos

„Mieszczanie Wileopolskiey względem pogorzenia supplicuią omiłosierdzie...“

- %