Skaitmeninės kolekcijos

„Na Uroczysty wiazd JW. JX. Kłongiewicza na Stolicę Biskupią w Wilnie..."

- %