Skaitmeninės kolekcijos

„August Wtory z Bożey Łaski Krol Polski Wielki Xiąże Litewski..."

- %