Skaitmeninės kolekcijos

„August Wtory z Bozey łaski Krol Polski Wielki Xiąze Litewski..."

- %