Skaitmeninės kolekcijos

„August Trzeci z Bozey łaski Krol Polski Wielki Xiąze Litewski..."

- %