Skaitmeninės kolekcijos

„August Wtory z Bozey Łaski Krol Polski, Wielki Xiąze Litewski..."

- %