Skaitmeninės kolekcijos

„August Trzeci z Bozey Łaski Krol Polski Wielki Xiąże Litewski..."

- %