Skaitmeninės kolekcijos

„August Wtory z Bozey łaski Krol Polski Wielki Xiąze.."

- %