Skaitmeninės kolekcijos

„Kazimierz Krzysztof Kłokocki Xięstw Słuckiego y Kopylskiego gubernator...“ [Nuomos sutartis]

- %