Skaitmeninės kolekcijos

Laiškas Seirijų seniūnui Kristupui Albrichtui Novickiui (Krzysztoph Albrycht Nowicki)

- %