Skaitmeninės kolekcijos

„…w rzędzie Praw Seymowych umieszczoną, szczegulnemi Konstytucyami ...” [Kėdainių miesto privilegijos fragmentas]

- %