Skaitmeninės kolekcijos

„In No[mine D]omini Amen. Ad perpetuam rei memoriam. Nicolavs Vijesgal...” [Apaštališkojo protonotaro Vilniaus dekano ir kanauninko Mikalojaus Viežgailos raštas]

- %