Skaitmeninės kolekcijos

„Stephanvs Dei gratia Rex Poloniae Magnus [Dux Lithu]aniae..." [Karaliaus Stepono Batoro raštas]

- %