Skaitmeninės kolekcijos

F80 Pergamentai

Negausus VU bibliotekos Rankraščių skyriaus Pergamentų fondas neturi nė šimto vienetų. Tai buvusios Vilniaus viešosios bibliotekos pergamentų kolekcijos (pagrindinė jų dalis saugoma Lietuvos Mokslų akademijos bibliotekoje) likučiai ir iš Kauno universiteto perkelti bei kitais keliais mus pasiekę negausūs ištekliai. Jie apima Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Lenkijos karalių (Žygimanto Senojo, Žygimanto Augusto, Stepono Batoro, Zigmanto Vazos, Stanislovo Augusto ir kt.) pasirašytas pavienes žemės nuosavybės ar kitokias privilegijas, žemės ir namų valdų pardavimo dokumentus, raštus, perrašančius (transumuojančius) ir patvirtinančius ankstesnių valdovų lengvatas; fonde yra saugomi ir pavienių asmenų bajorystės dokumentai, popiežių bulės ir indulgencijos ar paskyrimai, įvairių vienuolijų turto bei kiti dokumentai.

Tema

Rodyti daugiau

Kalba

Vieta

Rodyti daugiau
 • Antraštė
  „W imie Pańskie Amen. Na wieczną Rzeczy Pamiątkę My Stanisław August..." [Karaliaus Stanislovo Augusto Poniatovskio privilegija Plungės miestui]
  Šifras
  F80-1
  Data
  1792 01 13
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „In Nomine Domini Amen. Ad perpetuam rei memoriam...” [Karaliaus Augusto II privilegija]
  Šifras
  F80-10
  Data
  1724 11 24
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ja Zophia Stanislawowna ... Marczin Tomaskowicz Malzonek wlasnÿ przerzeczonej Zophieÿ czyniemi...” [Pardavimo sutarties aktas]
  Šifras
  F80-11
  Data
  1577 08 26
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Universis ac singulis quorum interest praesentes visuris aut lecturis...” [Vilniaus miesto burmistrų ir tarėjų raštas]
  Šifras
  F80-12
  Data
  1594 02 24
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Iliuminuoto pergamento fragmentas]
  Šifras
  F80-13
  Data
  XIV–XVa.?
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я Станислав Юръевич Петкович...“
  Šifras
  F80-14
  Data
  1542 05 01
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Działo się Roku Bozego Thisiacz Pieczseth Siedmdziesiąt siodmego..." [Išrašas iš Vilniaus vaito knygų]
  Šifras
  F80-15
  Data
  1577 08 31
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Ladislaus Qvartus Dei gratia rex Poloniae Magnus Dux Lithvaniae ...” [Lenkijos karaliaus LDK didžiojo kunigaikščio Vladislovo Vazos raštas]
  Šifras
  F80-16
  Data
  1633 07 23
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „In No[mine D]omini Amen. Ad perpetuam rei memoriam. Nicolavs Vijesgal...” [Apaštališkojo protonotaro Vilniaus dekano ir kanauninko Mikalojaus...
  Šifras
  F80-17
  Data
  1524 03 18
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Жикгимонт Август ... корол польский великий князь литовский...” [Žygimanto Augusto privilegija]
  Šifras
  F80-18
  Data
  1550 12 22
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Władysław Czwarty z łaski Bozey krol Polsky Wielkie Xiąze litewskie...” [Karaliaus Vladislovo raštas]
  Šifras
  F80-19
  Data
  1633 07 22
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wypis z ksiąg Szlacheckich Gubernii Litewsko-Wileńskiey Wywodu Familii Urodzonych Dowkontow..."
  Šifras
  F80-2
  Data
  1820 12
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Rankraščių nuotrupos]
  Šifras
  F80-20
  Data
  s. a. [XIV–XV a.?
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Vladislaus Qvartvs Rex Poloniae Magnus Dux Lithuaniae...”
  Šifras
  F80-22
  Data
  1639 04 30
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Sigismvndvs [III Dei gratia Rex Poloniae] magnus Dvx Lithuaniae...” [Karaliaus Zigmanto Vazos raštas]
  Šifras
  F80-25
  Data
  1602 03 08
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „ Zygmunt Trzeci z łaski Bożey krol Polski, Wielkie Xiąże Lithewskie...” [Karaliaus Zigmanto Vazos raštas]
  Šifras
  F80-26
  Data
  1597 03 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Stephanvs Dei gratia Rex Poloniae Magnus [Dux Lithu]aniae..."
  Šifras
  F80-27
  Data
  1579 10 18
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Innocentius Papa XII Dilecte fili salutem et apostolicam benedictionem Sincere...” [Popiežiaus Inocento XII indulgencija]
  Šifras
  F80-28
  Data
  1693 10 24)
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Tenor par la grace de dieu for de France et de Polongne...“
  Šifras
  F80-3
  Data
  1585 09
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Urbanus episcopus servus servorum dei dilecto filio Traiano Vipera...” [Urbono VIII bulė]
  Šifras
  F80-30
  Data
  1635 05 05
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Божiею поспъшествующею милостiю Мы Павел Первый...” [Privilegija]
  Šifras
  F80-31
  Data
  179
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Knygos fragmentai]
  Šifras
  F80-32
  Data
  s. a. [15--?
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Во имя светыя тройца...” [Dovanojimo raštas]
  Šifras
  F80-33
  Data
  1497 07 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Жикгимонт божью милостью корол полский...” [Žygimanto Senojo raštas]
  Šifras
  F80-34
  Data
  1512 10 05
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Жикгимонт третий Божъю милостъю корол...” [Zigmanto Vazos privilegija]
  Šifras
  F80-35
  Data
  1595 03 20
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Knygos fragmentas]
  Šifras
  F80-36
  Data
  s. a. [16--?
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Stanisław August z Bozey Łaski Król Polski Wielki Xiąże Litewski...” [Karaliaus Stanislovo Augusto privilegija]
  Šifras
  F80-37
  Data
  1774 07 12
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  [Rankraštinės maldų knygos fragmentai, panaudoti knygrišybai]
  Šifras
  F80-38-39
  Data
  s. a. [15--?
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Выпис с книг Головных трибунальных...” [Išrašas iš Vyriausiojo LDK tribunolo knygų]
  Šifras
  F80-4
  Data
  1635 06 01
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  “Жикгимонт ... корол полский великий князь литовский...” [Karaliaus Žygimanto Senojo privilegija]
  Šifras
  F80-40
  Data
  1529 11 16
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Владиславъ трети ... корол` полски велики князь литовски... [Privilegija]
  Šifras
  F80-41
  Data
  1432 07 19
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Я Ячко Богданович боярин Ошмяньский сознаваю сим моимъ листомъ...” [Pardavimo dokumentas]
  Šifras
  F80-43
  Data
  1498 12 21
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „In Nomine Domini Amen. Animo a natiuitate eiusdem millesimo quingentesimo tricesimo sexto...“ [Raštas]
  Šifras
  F80-44
  Data
  1536 06 10
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wypis z Ksiąg Szlacheckich Gubernii Litewsko-Wileńskiej wywodu Familii Urodzonych Pisanków herbu Prus 3tio...” [Išrašas iš Lietuvos Vilniaus...
  Šifras
  F80-45
  Data
  1822 05 03
  Rodyti objektą
 • Antraštė
  „Wypis z ksiąg Szlacheckich Gubernii Litewsko Wileńskiej wywodu familii urodzonych Kojrowiczów, herbu Korwin...” [Išrašas iš Lietuvos Vilniaus...
  Šifras
  F80-46
  Data
  1812 03 06
  Rodyti objektą

Puslapiai