Digital Collections

Topic

Clear active filters

Topic

Show more

Language

Place

Show more

Rights

Search results

 • Title
  „Ja Kazimierz Dominik z Kozielska Oginski Starosta Gorzdowski czynię wiadomo y zeznawam tym moim arędownym..."
  Shelfmark
  F8-1259
  Date
  1704
  View object
 • Title
  „Kazimierz Dominik z Kozielska Ogiński Woiewoda Trocki Uszpolski Gorzdowski etc Starosta..."
  Shelfmark
  F8-1260
  Date
  1712
  View object
 • Title
  „... W Sprawie JW Jitcw Panow Ignacego y Heleny z Kozielska Oginskich Marszałkow Wielkich WX Litt..."
  Shelfmark
  F8-1279
  Date
  1754-1759
  View object
 • Title
  „Actum in Curia Regali Stezicensi...“
  Shelfmark
  F5-A9-2205
  Date
  1630
  View object
 • Title
  [Mikalojaus Faustino ir Barboros Radvilų pasižadėjimas patvirtinti kaimo įkeitimo raštą]
  Shelfmark
  F5-A21-4274
  Date
  17--
  View object
 • Title
  [Užstato dokumentai]
  Shelfmark
  F8-2
  Date
  1738 04
  View object
 • Title
  „Ja Ignacy Leparski Chorąży Tractu Poswo[lskiego] Pttu Upitskiego czynię wiadomo...“
  Shelfmark
  F8-542
  Date
  1776 03 04
  View object
 • Title
  „...Prawo zastawne czteroletnie na Poiośċiu..."
  Shelfmark
  F8-1072
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „... Ja Teodor Samulewicz z Towtwiła Bliństrub obozny p[owia]tt[u] Upitskiego... "
  Shelfmark
  F8-1085
  Date
  18--
  View object
 • Title
  „... Widimus Prawa Zastawnego na Dobra Poiośćie..."
  Shelfmark
  F8-1087
  Date
  18--
  View object
 • Title
  „Ja Jan Stanislawowicz Bialozar Ziemienin hospodarski..."
  Shelfmark
  F8-1096
  Date
  18--
  View object
 • Title
  „Ja Bartłomiejowaia Petrovicza Naruszewicza Kateryna Bohdanowna Adamowicza..."
  Shelfmark
  F8-1121
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „Widimus z Ksiąg Ziemskich powiattu Rossienskiego"
  Shelfmark
  F8-1126
  Date
  1816
  View object
 • Title
  „Widimus z Ksiąg Ziemskich Powiatu Rosienskiego"
  Shelfmark
  F8-1128
  Date
  1816 10 09
  View object
 • Title
  „Ja Maryanna Bitowtowna Hrehorowa Satkowska... "
  Shelfmark
  F8-1159
  Date
  orig. 1661 02 20
  View object
 • Title
  „Widimus z Ksiąg Grodz[kich] pwttu Kowienskiego"
  Shelfmark
  F8-1175
  Date
  1820 02 19
  View object
 • Title
  „Ja Anna Johana Janówna Jurewiczowna Bitowtowna bywsza Kazimierzowa Dmosicka a teraznieysza Mikołaiowa Konstantynowa Woytkiewiczowa... "
  Shelfmark
  F8-1180
  Date
  1849 11 14
  View object
 • Title
  „Nizey napodpisie rąk naszych mianowani Cziniemy wiadomo tą Kartą naszą..."
  Shelfmark
  F8-1185
  Date
  1697
  View object
 • Title
  „Ja Mikołay Konstanty Walentynowicz Woykiewicz iako Aktor niżey opisaney rzeczy, y my Nikodem y Jozef Mikołaiewiczowie Woytkiewiczowie... "
  Shelfmark
  F8-1198
  Date
  orig. 1710 04 23
  View object
 • Title
  „Ja Regina Szwykonska Janowa Mleczkowa Podsędkowa Upitska Ziemienka..."
  Shelfmark
  F8-1242
  Date
  1663
  View object
 • Title
  „Ja Matheusz Remer Generałł Artylery WXL Czynię wiadomo tym moim Listem dobrowolnym..."
  Shelfmark
  F8-1254
  Date
  1689 06 23
  View object
 • Title
  „My Waleryan Dęmbinski Pioro Strażnik Xięstwa Żmudskiego Ociec, Stanisław Syn, y Zophia z Manteyszow Pejoro Dęmbinscy... "
  Shelfmark
  F8-1267
  Date
  1748 03 19
  View object
 • Title
  „Stanisław Pioro Regent Wielkiego Xiestwa Litewskiego pod wszytkie Punkta, Paragrafy, Klauzuły..."
  Shelfmark
  F8-1277
  Date
  1753
  View object
 • Title
  „Ja Jerzy Lansberch y Ja Anna Przedpelska Jerzyna Lawsberzkowa Małzonkowie..."
  Shelfmark
  F8-1340
  Date
  1686 04 23
  View object
 • Title
  „List Odemnie Michała Lansberha Dany Jm Panu Alexandrowi Bortkiewiczowi..."
  Shelfmark
  F8-1342
  Date
  1695
  View object
 • Title
  „Ja Jerzy Lansberch y Ja Anna Przedpełska Jerzyna Lansberchowa... "
  Shelfmark
  F8-1396
  Date
  1687 04 23
  View object
 • Title
  „Ja Anna Małgorzata Tyzejnawzowna bywsza Ewertowa Lansberhowa A teraznieysza Władysławowa Syruciowa..."
  Shelfmark
  F8-1398
  Date
  1692 04 03
  View object
 • Title
  „Wypis z xiąg Głownych Trybunalnych Spraw Wieczystych Wilnie odprawowanych"
  Shelfmark
  F8-1404
  Date
  1714 11 03
  View object
 • Title
  „Выпис с книг Справ кгродскихъ враду староства жомойтского"
  Shelfmark
  F8-1536
  Date
  1604 09 01
  View object
 • Title
  „Выпис C книг Cправ вр[аду] земъского земли Жом[отское]"
  Shelfmark
  F8-1543
  Date
  1649
  View object
 • Title
  „Ja Stephan Piotrowicz Karp Stolnik Mozyrski A Ja Anna Godlewska Stephanowa Karpiowa... "
  Shelfmark
  F8-1554
  Date
  1675 04 26
  View object
 • Title
  „Ja Helzbieta Rumelowna Fryderykowa Troyczowiczowa Thorhakowa Czynię iawno..."
  Shelfmark
  F8-1555
  Date
  1675
  View object
 • Title
  „Ja Andrzey Władysław Worłłowski Ja Eufamiia Oziębłowska Andrzeiowa Władysławowa Worłowska..."
  Shelfmark
  F8-1559
  Date
  1686
  View object
 • Title
  „Mawrycy Franciszek Karp' Starosta Jodajski na wszystkie niżey wyrazone... "
  Shelfmark
  F8-1579
  Date
  1782
  View object
 • Title
  „Ja Dominik Terlikowski Podstoli Derbski y Ja Theodora Okołowiczowna Dominikowa Perlikowska Podstolina Derbska Małonkowie..."
  Shelfmark
  F8-1684
  Date
  1684 04 23
  View object

Pages