Digital Collections

Topic

Clear active filters

Topic

Show more

Language

Place

Show more

Rights

Search results

 • Title
  „Ja Jan z Kozielska Puzyna Miecznik Upitski Ziemianin JKmc Powiattu..."
  Shelfmark
  F8-1403
  Date
  1698 04 23
  View object
 • Title
  „Ja Helena Zygmontowiczowna KamienskaFra[nc]iszkowa Kazimierowa Bienkowska..."
  Shelfmark
  F8-1152
  Date
  1650 03 02
  View object
 • Title
  „Ja Zofia Skowdwilanka Stefanowa Micunska czynię wiadomo tym moim ostatniey woli..."
  Shelfmark
  F8-1201
  Date
  1728
  View object
 • Title
  „Ja Helena Dmosicka Kazimierzowna Andrzeiowa Dopkiewiczowa... "
  Shelfmark
  F8-1190
  Date
  1702 04 23
  View object
 • Title
  „Ja Fronc Bienkowsky..."
  Shelfmark
  F8-1139
  Date
  1629
  View object
 • Title
  Ja Alexander Korff Ciwun Korszewski Sam siębie Recząc
  Shelfmark
  F8-1933
  View object
 • Title
  Ja Kazimierz Benedykt Gorski Stolnik Mozyrski y Ja Elena Wołminska Kazimierzowa Gorska Stolnikowa Mozyrska
  Shelfmark
  F8-1931
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Głownych Trybunalnych Spraw Wieczystych w Wilnie odprawowan
  Shelfmark
  F8-1930
  View object
 • Title
  Ja Kazimierz Gorski Stolnik Mozyrski y Ja Helena Wolminska Kazimierzowa Gorska Stolnikowa Mozerska
  Shelfmark
  F8-1932
  View object
 • Title
  Ja Kazimierz Gorski stolnik Mozyrski, y ia Helena Wolminska Kazimierzowa Goska Stolnikowa Mozerska
  Shelfmark
  F8-1929
  View object
 • Title
  Ja Katarzyna z Loweykow Janowa Krupicka
  Shelfmark
  F8-1923
  View object
 • Title
  „Ja Alexander z Kozielska Puzyna Poczaszy Powiatu Upitskiego Zeznawam tym moim Dobrowolnym Szkryptem..."
  Shelfmark
  F8-1705
  Date
  1732 05 09
  View object
 • Title
  „Ja Michał Golejewskj Stukczaszy Pttu Upitskiego Czynie Wiadomo y Jawnie..."
  Shelfmark
  F8-1694
  Date
  1714 04 23
  View object
 • Title
  „List od nas odemnie Katarzyny Stankiewiczowny Heronimowey Z Kozielska Puzyniney Podczaszyney Upitskiey od nas Heronima..."
  Shelfmark
  F8-1693
  Date
  1710 04 23
  View object
 • Title
  „Ja Dominik Terlikowski Podstoli Derbski y Ja Theodora Okołowiczowna Dominikowa Perlikowska Podstolina Derbska Małonkowie..."
  Shelfmark
  F8-1684
  Date
  1684 04 23
  View object
 • Title
  „Mawrycy Franciszek Karp' Starosta Jodajski na wszystkie niżey wyrazone... "
  Shelfmark
  F8-1579
  Date
  1782
  View object
 • Title
  „Ja Andrzey Władysław Worłłowski Ja Eufamiia Oziębłowska Andrzeiowa Władysławowa Worłowska..."
  Shelfmark
  F8-1559
  Date
  1686
  View object
 • Title
  „Ja Helzbieta Rumelowna Fryderykowa Troyczowiczowa Thorhakowa Czynię iawno..."
  Shelfmark
  F8-1555
  Date
  1675
  View object
 • Title
  „Ja Stephan Piotrowicz Karp Stolnik Mozyrski A Ja Anna Godlewska Stephanowa Karpiowa... "
  Shelfmark
  F8-1554
  Date
  1675 04 26
  View object
 • Title
  „Выпис C книг Cправ вр[аду] земъского земли Жом[отское]"
  Shelfmark
  F8-1543
  Date
  1649
  View object
 • Title
  „Выпис с книг Справ кгродскихъ враду староства жомойтского"
  Shelfmark
  F8-1536
  Date
  1604 09 01
  View object
 • Title
  „Wypis z xiąg Głownych Trybunalnych Spraw Wieczystych Wilnie odprawowanych"
  Shelfmark
  F8-1404
  Date
  1714 11 03
  View object
 • Title
  „Ja Anna Małgorzata Tyzejnawzowna bywsza Ewertowa Lansberhowa A teraznieysza Władysławowa Syruciowa..."
  Shelfmark
  F8-1398
  Date
  1692 04 03
  View object
 • Title
  „Ja Jerzy Lansberch y Ja Anna Przedpełska Jerzyna Lansberchowa... "
  Shelfmark
  F8-1396
  Date
  1687 04 23
  View object
 • Title
  „List Odemnie Michała Lansberha Dany Jm Panu Alexandrowi Bortkiewiczowi..."
  Shelfmark
  F8-1342
  Date
  1695
  View object
 • Title
  „Ja Jerzy Lansberch y Ja Anna Przedpelska Jerzyna Lawsberzkowa Małzonkowie..."
  Shelfmark
  F8-1340
  Date
  1686 04 23
  View object
 • Title
  „Stanisław Pioro Regent Wielkiego Xiestwa Litewskiego pod wszytkie Punkta, Paragrafy, Klauzuły..."
  Shelfmark
  F8-1277
  Date
  1753
  View object
 • Title
  „My Waleryan Dęmbinski Pioro Strażnik Xięstwa Żmudskiego Ociec, Stanisław Syn, y Zophia z Manteyszow Pejoro Dęmbinscy... "
  Shelfmark
  F8-1267
  Date
  1748 03 19
  View object
 • Title
  „Ja Matheusz Remer Generałł Artylery WXL Czynię wiadomo tym moim Listem dobrowolnym..."
  Shelfmark
  F8-1254
  Date
  1689 06 23
  View object
 • Title
  „Ja Regina Szwykonska Janowa Mleczkowa Podsędkowa Upitska Ziemienka..."
  Shelfmark
  F8-1242
  Date
  1663
  View object
 • Title
  „Ja Mikołay Konstanty Walentynowicz Woykiewicz iako Aktor niżey opisaney rzeczy, y my Nikodem y Jozef Mikołaiewiczowie Woytkiewiczowie... "
  Shelfmark
  F8-1198
  Date
  orig. 1710 04 23
  View object
 • Title
  „Nizey napodpisie rąk naszych mianowani Cziniemy wiadomo tą Kartą naszą..."
  Shelfmark
  F8-1185
  Date
  1697
  View object
 • Title
  „Ja Anna Johana Janówna Jurewiczowna Bitowtowna bywsza Kazimierzowa Dmosicka a teraznieysza Mikołaiowa Konstantynowa Woytkiewiczowa... "
  Shelfmark
  F8-1180
  Date
  1849 11 14
  View object
 • Title
  „Widimus z Ksiąg Grodz[kich] pwttu Kowienskiego"
  Shelfmark
  F8-1175
  Date
  1820 02 19
  View object
 • Title
  „Ja Maryanna Bitowtowna Hrehorowa Satkowska... "
  Shelfmark
  F8-1159
  Date
  orig. 1661 02 20
  View object

Pages