Digital Collections

Topic

Clear active filters

Topic

Show more

Language

Place

Show more

Rights

Search results

 • Title
  „... W Sprawie JW Jitcw Panow Ignacego y Heleny z Kozielska Oginskich Marszałkow Wielkich WX Litt..."
  Shelfmark
  F8-1279
  Date
  1754-1759
  View object
 • Title
  „Sigismundus III Dei gratia Rex Poloniae Magnus Dux Lituaniae..." [Raštas]
  Shelfmark
  F48-32818
  Date
  1615
  View object
 • Title
  „Judicium Opportunum et Criminale...“
  Shelfmark
  F5-A10-2298
  Date
  1698 03 18
  View object
 • Title
  [Tyravskių bylos su Vilniaus jėzuitais dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A12-2696-2699
  Date
  1678
  View object
 • Title
  „Actum Lublini in Judicijs ordinarijs Generalibus Tribunalis Regni...“ [Išrašas iš Karūnos Vyriausiojo teismo aktų]
  Shelfmark
  F5-A3-600
  Date
  1752
  View object
 • Title
  „Actum Vilnae in Consistorio Anno Domini...“
  Shelfmark
  F5-A4-834
  Date
  1688 11 10 [orig
  View object
 • Title
  „Casimirus a Łubna Łubienski Dei et Apostolicae Sedis Gratia Episcopus Cracoviensis...“
  Shelfmark
  F5-A3-620-622, 624-625
  Date
  1712
  View object
 • Title
  „Actum Lublini in Iudicijs Ordinarijs...“ [Išrašas iš Vyriausiojo Karūnos teismo aktų]
  Shelfmark
  F5-A3-592
  Date
  1746
  View object
 • Title
  „Ex adverso Procurator admodum reverendi actoris...“
  Shelfmark
  F5-A4-866
  Date
  s. a
  View object
 • Title
  „Actum Vornis...“
  Shelfmark
  F5-A9-2190
  Date
  1708 [orig.]; 1740 [išr
  View object
 • Title
  „Actum in castro Lublinensi...“ [Bylos dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A3-631, 634, A6-1559-1561
  Date
  1654–1665, 1658
  View object
 • Title
  „Sigismundus III Dei gratia Rex Poloniae Magnus Dux Lithuaniae..." [Karaliaus teismo sprendimas]
  Shelfmark
  F48-32865
  Date
  1631
  View object
 • Title
  „... Leta Ot naroźenia Syna Boźoho 1637ho m[iesia]ca Marca 17ho dnia..."
  Shelfmark
  F8-1078
  Date
  18--
  View object
 • Title
  „Wypis s Knih Grodskih Wriadu wo[jewod]stwa Wilenskoho Hodu ot narozenia Syna Boźoho..."
  Shelfmark
  F8-1080
  Date
  1820
  View object
 • Title
  „Выпис с книг Кгродских враду староства упитского"
  Shelfmark
  F8-1076
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „Regestr papierow W[iełmozneg]o Mateusza Meysztowicza..."
  Shelfmark
  F8-1094
  Date
  1814 03 23
  View object
 • Title
  „Excerptt Processu w Ziemstwie Zaniesiony..."
  Shelfmark
  F8-1092
  Date
  1804-1811
  View object
 • Title
  „Excerptt processu z wniesieniem z protokułu sądowego Ziemskiego..."
  Shelfmark
  F8-1093
  Date
  1812-1814
  View object
 • Title
  „Nayiaśnieyszy Naypotęznieyszy Wielki Monarcho Alexandrze Pawlowiezu Samowladnący Całą Rossyą..."
  Shelfmark
  F8-1114
  Date
  1816 09 27
  View object
 • Title
  „Jan Mleczko Sudia - Petr Adamkowicz Podsudok a Jan Stankiewicz Pisarz..."
  Shelfmark
  F8-1135
  Date
  orig. 1623 07 05
  View object
 • Title
  „Выпис С книг сурогатскихъ Князьтва жомоитского"
  Shelfmark
  F8-1183
  Date
  1696
  View object
 • Title
  „Выпис С книг Суракгаторъских Князътва жомотъского"
  Shelfmark
  F8-1184
  Date
  1696-1699
  View object
 • Title
  „1811 Februaryi 15 dn w Skutku zapadłey Remissy w Sądu Granicznym Appelacyinym..."
  Shelfmark
  F8-1110
  Date
  1811-1824
  View object
 • Title
  „August wtory z Bożey Łaski Krol Polski wielki xiąże Litewski..."
  Shelfmark
  F8-1187
  Date
  1698
  View object
 • Title
  „Ja woźny piszącysię czynię Wiadomo tym moim Relacyinym..."
  Shelfmark
  F8-1219
  Date
  1788-1794
  View object
 • Title
  „Выпис С книг Справ земских повету Упитъского"
  Shelfmark
  F8-1235
  Date
  1637
  View object
 • Title
  „1673 augusta 28 w Trybunale..."
  Shelfmark
  F8-1251
  Date
  1683 08 28
  View object
 • Title
  „Ja Antoni z Jalwoysza Steckiewicz Sędzia Grodzki y Rotmistr Powiatu Upitskiego y Ja K[a]z[i]m[ierz] Piotr Koryzna Czesnik..."
  Shelfmark
  F8-1261
  Date
  1713-1722
  View object
 • Title
  „W Sprawie WJM Pana Adama Gintowta Podczaszego Pawiatu Wiłkomirskiego..."
  Shelfmark
  F8-1280
  Date
  1755 09 13
  View object
 • Title
  „Wypis z Xiąg Tryb. Skar. WX Litt. Spraw w Minsku..."
  Shelfmark
  F8-1276
  Date
  1752-1755
  View object
 • Title
  „Józeff Rafał na Wereszczynie Wereszczynski Sądowy p[owia]ttu Upitt[skieg]o Starosta Kawaler Orderu S[więteg]o Stanisława..."
  Shelfmark
  F8-1306
  Date
  1791
  View object
 • Title
  „Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Upitskiego"
  Shelfmark
  F8-1355
  Date
  1741
  View object
 • Title
  „... Ja Stanisław a ja Mikołay Janowiczy Wiekowiczowie czynim jawno tym naszym wieczystym Dielczym listom..."
  Shelfmark
  F8-1367
  Date
  1612
  View object
 • Title
  „ Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Upitskiego "
  Shelfmark
  F8-1430
  Date
  1739
  View object
 • Title
  „Wypis z Knig Spraw Grodzkich Wriadu Stt[arost]wa Żomoydzkoho"
  Shelfmark
  F8-1535
  Date
  1601 08 30
  View object

Pages