Digital Collections

Topic

Language

Clear active filters

Topic

Show more

Place

Rights

Search results

 • Title
  „Wypis s Knih Grodskih Wriadu wo[jewod]stwa Wilenskoho Hodu ot narozenia Syna Boźoho..."
  Shelfmark
  F8-1080
  Date
  1820
  View object
 • Title
  „Excerptt Processu w Ziemstwie Zaniesiony..."
  Shelfmark
  F8-1092
  Date
  1804-1811
  View object
 • Title
  „Excerptt processu z wniesieniem z protokułu sądowego Ziemskiego..."
  Shelfmark
  F8-1093
  Date
  1812-1814
  View object
 • Title
  „Regestr papierow W[iełmozneg]o Mateusza Meysztowicza..."
  Shelfmark
  F8-1094
  Date
  1814 03 23
  View object
 • Title
  „1811 Februaryi 15 dn w Skutku zapadłey Remissy w Sądu Granicznym Appelacyinym..."
  Shelfmark
  F8-1110
  Date
  1811-1824
  View object
 • Title
  „Nayiaśnieyszy Naypotęznieyszy Wielki Monarcho Alexandrze Pawlowiezu Samowladnący Całą Rossyą..."
  Shelfmark
  F8-1114
  Date
  1816 09 27
  View object
 • Title
  „Выпис С книг Суракгаторъских Князътва жомотъского"
  Shelfmark
  F8-1184
  Date
  1696-1699
  View object
 • Title
  „August wtory z Bożey Łaski Krol Polski wielki xiąże Litewski..."
  Shelfmark
  F8-1187
  Date
  1698
  View object
 • Title
  „Ja woźny piszącysię czynię Wiadomo tym moim Relacyinym..."
  Shelfmark
  F8-1219
  Date
  1788-1794
  View object
 • Title
  „1673 augusta 28 w Trybunale..."
  Shelfmark
  F8-1251
  Date
  1683 08 28
  View object
 • Title
  „Ja Antoni z Jalwoysza Steckiewicz Sędzia Grodzki y Rotmistr Powiatu Upitskiego y Ja K[a]z[i]m[ierz] Piotr Koryzna Czesnik..."
  Shelfmark
  F8-1261
  Date
  1713-1722
  View object
 • Title
  „Wypis z Xiąg Tryb. Skar. WX Litt. Spraw w Minsku..."
  Shelfmark
  F8-1276
  Date
  1752-1755
  View object
 • Title
  „... W Sprawie JW Jitcw Panow Ignacego y Heleny z Kozielska Oginskich Marszałkow Wielkich WX Litt..."
  Shelfmark
  F8-1279
  Date
  1754-1759
  View object
 • Title
  „W Sprawie WJM Pana Adama Gintowta Podczaszego Pawiatu Wiłkomirskiego..."
  Shelfmark
  F8-1280
  Date
  1755 09 13
  View object
 • Title
  „Józeff Rafał na Wereszczynie Wereszczynski Sądowy p[owia]ttu Upitt[skieg]o Starosta Kawaler Orderu S[więteg]o Stanisława..."
  Shelfmark
  F8-1306
  Date
  1791
  View object
 • Title
  „Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Upitskiego"
  Shelfmark
  F8-1355
  Date
  1741
  View object
 • Title
  „... Ja Stanisław a ja Mikołay Janowiczy Wiekowiczowie czynim jawno tym naszym wieczystym Dielczym listom..."
  Shelfmark
  F8-1367
  Date
  1612
  View object
 • Title
  „ Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Upitskiego "
  Shelfmark
  F8-1430
  Date
  1739
  View object
 • Title
  „Выпис С книг Справ Сурогаторских княжства Жомойтского"
  Shelfmark
  F8-1556
  Date
  1678
  View object
 • Title
  „Nayiasnieyszy Naypotęznieyszy Wielki Monarcho Alexandrze Pawlowiczu Imperatorze Samowladnący calą Rossyą..."
  Shelfmark
  F8-1589
  Date
  18--
  View object
 • Title
  „Wedle Ukazu Jego imperatorskiey Mosci Samowladnącego Całą Rosyą..."
  Shelfmark
  F8-1593
  Date
  1803-1833
  View object
 • Title
  „Roku 1810 mičca 9bra dnia 3o Niźey piszącysię znam tem moim Arędowym..."
  Shelfmark
  F8-1595
  Date
  1810-1815
  View object
 • Title
  „Nayiasnieyszy naypoteżniecy wielki monarcho... przynosi proszbę szlachcia Onufry Broniewski plenipotent... "
  Shelfmark
  F8-1599
  Date
  1812
  View object
 • Title
  „Wozny Pttu Szawelskiego zeznawam tym moim Relacyinym czynioney Obdukcyi Kwitem..."
  Shelfmark
  F8-1601
  Date
  1814-1815
  View object
 • Title
  „Excerptt Swiadectwa wykonaney Przysięgi z Protokułu Sądowego..."
  Shelfmark
  F8-1603
  Date
  1815 06 04
  View object
 • Title
  „Prothokuł Dekretowy zaymniący razem i Żurnałowe Czynności Sądu Granicznego I Instancyi w Maiątku Rykijowie JWo Karpia Mar. Guber. Radcy Stanu Kawalera..."
  Shelfmark
  F8-1604
  Date
  1815-1837
  View object
 • Title
  „Nayiasnieyczy Naypotężnieyszy Wielki Monarcho Imperatorze Nikołaiu Pawlowiczu..."
  Shelfmark
  F8-1609
  Date
  1833 06 16
  View object
 • Title
  „... W Sprawie za Dwuma aktoratami Y Załobami do nich nalezącemi..."
  Shelfmark
  F8-1649
  Date
  1757 11 26
  View object
 • Title
  „Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Upitskiego"
  Shelfmark
  F8-1706
  Date
  1732
  View object
 • Title
  „Roku 1810 Mięca 7bra 1 d. Przed Aktami Ziemskimi Pttu Upitt. znaydując się..."
  Shelfmark
  F8-1773
  Date
  1810
  View object
 • Title
  „Wypis z xiąg ziemskich p-tu Upitskiego"
  Shelfmark
  F8-1877
  Date
  1775 09 07
  View object
 • Title
  „Roku 1776 marcu 1 Dnia..."
  Shelfmark
  F8-1878
  Date
  1776
  View object
 • Title
  „Status Causae"
  Shelfmark
  F8-1879
  Date
  17--
  View object
 • Title
  Wedle ukazu Jego Imperatorskiey Mosci Samowładnącego Całą Rossyą
  Shelfmark
  F8-1940
  View object
 • Title
  „Excerpt procesu z pritikula potocznego...“
  Shelfmark
  F8-2118
  Date
  1813
  View object

Pages