Digital Collections

Topic

Clear active filters

Creator

Topic

Show more

Language

Place

Show more

Related persons

Rights

Search results

 • Title
  Dainelės, užrašytos B. Laurynavičiaus
  Shelfmark
  F119-107
  Date
  1929
  View object
 • Title
  Karolio Barausko Papilėje (Šiaulių apskrityje) surinkta tautosaka
  Shelfmark
  F119-614
  Date
  1910
  View object
 • Title
  Antano Vilieniškio dainų rinkinys
  Shelfmark
  F119-636
  Date
  1858-
  View object
 • Title
  Eilėraščiai (dainelės)
  Shelfmark
  F119-108/1
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Jono Trumpulio užrašyta tautosaka
  Shelfmark
  F119-15
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Latakinių dainos
  Creator
  Bielinis, Alfonsas
  Shelfmark
  F119-442/2
  Date
  1923
  View object
 • Title
  [Tautosaka]
  Shelfmark
  F119-509/2
  Date
  1889-
  View object
 • Title
  Dainos šiokios tokios bele kokios surašytos 1885
  Creator
  [Slančiauskas, Matas Jonas]
  Shelfmark
  F119-113
  Date
  1885
  View object
 • Title
  Bakanausko užrašytos dainos iš Ukmergės apskrities
  Shelfmark
  F119-66/3
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Stanislovo Kairio užrašytos liaudies dainos Kauno gub. Kupiškio miestelyje
  Shelfmark
  F119-17
  Date
  1911
  View object
 • Title
  Dainos
  Shelfmark
  F119-513
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Medega del Folkloros rankiota ir surašinėta 1911 m. Matavušo Slančiausko iš Trumpaičių Reibeniuose
  Creator
  Slančiauskas, Matas Jonas
  Shelfmark
  F119-115
  Date
  1911
  View object
 • Title
  Teklės Žilevičiūtės užrašyta tautosaka
  Shelfmark
  F119-19
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  I. P. Uteny[o] užrašyta tautosaka
  Shelfmark
  F119-20
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  J. Janonio užrašytos talaluškos Biržų valsčiuje Melaišių sodžiuje
  Shelfmark
  F119-33
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Jono Basanavičiaus surinktos Garanciškių dainos iš Garliavos parapijos, Marijampolės pavieto
  Shelfmark
  F119-53
  Date
  1910
  View object
 • Title
  Dainos iš 1885 metų
  Shelfmark
  F119-44/2
  Date
  1886
  View object
 • Title
  Vytauto Juškio surinkta tautosaka iš Eržvilko parapijos Raseinių apskrities
  Shelfmark
  F119-51
  Date
  1910
  View object
 • Title
  Mato Untulio užrašyta tautosaka iš Šačių parapijos, Telšių pavieto. Laiškas (1) Lietuvių mokslo draugijai
  Shelfmark
  F119-60/1
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Nežinomo asmens surinktos giesmės (dainos)
  Shelfmark
  F119-34
  Date
  1909
  View object
 • Title
  Marijonos Klikūnaičios užrašytos dainos iš [Smilgių parapijos]
  Shelfmark
  F119-66/4
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Nežinomų asmenų užrašyta tautosaka ir dainos pagal A. Vienažindžio ir Maironio eiles
  Shelfmark
  F119-46/4
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Ag. Radvilaitės užrašytos dainos
  Shelfmark
  F119-40
  Date
  S.a.], [1910
  View object
 • Title
  Dainos, dainuškos ir šiaip eiliuoti dalykėliai
  Shelfmark
  F119-221
  Date
  1859 -
  View object
 • Title
  Lietuviškas giesmynas (bažnytiškas) ir dainynas (tautiškas)
  Creator
  Slančiauskas, Matas Jonas
  Shelfmark
  F119-111
  Date
  1896 -
  View object
 • Title
  P. Sūdario užrašyta „Čigonų daina” iš Luokės parapijos
  Shelfmark
  F119-46/1
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Geležiukės iš Smilgių surinkta tautosaka
  Shelfmark
  F119-52/1
  Date
  1902
  View object
 • Title
  Jadvygos Velžiaičios užrašyta tautosaka
  Shelfmark
  F119-48
  Date
  1900
  View object
 • Title
  Marijos Klikūnaičios užrašytos dainos
  Shelfmark
  F119-52/2
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  A. Bruožio surinktos klaipėdiškių dainos
  Shelfmark
  F119-42
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Magdalenos Sinkevičiūtės užrašytos dainos; Vincento Kriaučiūno surinkta tautosaka
  Shelfmark
  F119-39
  Date
  1900
  View object
 • Title
  Dainos
  Shelfmark
  F119-220/2
  Date
  1892 -
  View object
 • Title
  Įvairių asmenų surinkta tautosaka
  Shelfmark
  F119-66/1
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Tautosakos sąsiuvinis
  Shelfmark
  F119-21
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Nežinomo asmens surinkta tautosaka. Spiew
  Shelfmark
  F119-29
  Date
  S.a
  View object

Pages