Digital Collections

Topic

Clear active filters

Creator

Topic

Language

Place

Show more

Related persons

Rights

Search results

 • Title
  Eilėraščiai (dainelės)
  Shelfmark
  F119-108/1
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  M. Slančiausko užrašyta tautosaka
  Shelfmark
  F119-110
  Date
  1908
  View object
 • Title
  Lietuviškas giesmynas (bažnytiškas) ir dainynas (tautiškas)
  Creator
  Slančiauskas, Matas Jonas
  Shelfmark
  F119-111
  Date
  1896 -
  View object
 • Title
  Dainos šiokios tokios bele kokios surašytos 1885
  Creator
  [Slančiauskas, Matas Jonas]
  Shelfmark
  F119-113
  Date
  1885
  View object
 • Title
  Dainos, užrašytos 1902 m. M. Slančiausko Žagarės apsk. Reibeniuose
  Shelfmark
  F119-114
  Date
  1902
  View object
 • Title
  Jono Trumpulio užrašyta tautosaka
  Shelfmark
  F119-15
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  A. Šutenio užrašyta tautosaka iš Kukutiškių par. Švenčionių pav. Buitnų kaimo
  Shelfmark
  F119-16
  Date
  XIX a.pab
  View object
 • Title
  Stanislovo Kairio užrašytos liaudies dainos Kauno gub. Kupiškio miestelyje
  Shelfmark
  F119-17
  Date
  1911
  View object
 • Title
  Dainos
  Shelfmark
  F119-220/2
  Date
  1892 -
  View object
 • Title
  Dainos, dainuškos ir šiaip eiliuoti dalykėliai
  Shelfmark
  F119-221
  Date
  1859 -
  View object
 • Title
  Kunigo Jono Reitelaičio surinktos dainos iš Suvalkijos
  Shelfmark
  F119-28
  Date
  1915
  View object
 • Title
  Pranciškaus Šivickio surinktos dainos iš Šiluvos parapijos
  Shelfmark
  F119-43
  Date
  1900 -
  View object
 • Title
  Dainos iš 1885 metų
  Shelfmark
  F119-44/2
  Date
  1886
  View object
 • Title
  K. Barausko surinktos dainos, atsiųstos M. Slančiauskui
  Shelfmark
  F119-44/3
  Date
  1900
  View object
 • Title
  Latakinių dainos
  Creator
  Bielinis, Alfonsas
  Shelfmark
  F119-442/2
  Date
  1923
  View object
 • Title
  P. Sūdario užrašyta „Čigonų daina” iš Luokės parapijos
  Shelfmark
  F119-46/1
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Nežinomų asmenų užrašyta tautosaka ir dainos pagal A. Vienažindžio ir Maironio eiles
  Shelfmark
  F119-46/4
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Dainos
  Shelfmark
  F119-513
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Marijos Klikūnaičios užrašytos dainos
  Shelfmark
  F119-52/2
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  25 biržiečių dainos
  Shelfmark
  F119-521
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Visokie Giedojimai ir dainavimai sulasinėti surankioti 1894 M.J.Sl
  Shelfmark
  F119-523
  Date
  1894
  View object
 • Title
  Dainos iš Adutiškio apylinkių, surinktos K. Vaicekos
  Shelfmark
  F119-54
  Date
  1910 -
  View object
 • Title
  Vytauto ir Jono Juškių užrašytos dainos iš Raseinių apskrities Viduklės parapijos, Eržvilko parapijos
  Shelfmark
  F119-55
  Date
  1910
  View object
 • Title
  J. Krakaičio iš Laukeliškių Vilkaviškio apskrities užrašyta daina "Gyvanašlio rauda"
  Shelfmark
  F119-60/2
  Date
  1907
  View object
 • Title
  M. Davainio-Silvestravičiaus iš Telšių pavieto surinkta tautosaka
  Shelfmark
  F119-61
  Date
  1893
  View object
 • Title
  Karolio Barausko Papilėje (Šiaulių apskrityje) surinkta tautosaka
  Shelfmark
  F119-614
  Date
  1910
  View object
 • Title
  Vt.St. Joginiškių kaime, Kriūkų parapijoje, Suvalkijoje, Šakių apylinkėje, Suvalkų gubernijoje surinktos dainos, erzinimai
  Shelfmark
  F119-619
  Date
  1912
  View object
 • Title
  Jadvygos Velžiukės iš Smilgių surinkta tautosaka
  Shelfmark
  F119-62
  Date
  1902
  View object
 • Title
  Jadvygos Juškytės surinkta tautosaka
  Shelfmark
  F119-63
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Antano Vilieniškio dainų rinkinys
  Shelfmark
  F119-636
  Date
  1858-
  View object
 • Title
  Nežinomo asmens surinkta tautosaka iš Anykščių parapijos Andrioniškio filijos
  Shelfmark
  F119-64
  Date
  1893
  View object
 • Title
  A. Lingio iš Naumiesčio parapijos Suvalkų gubernijos surinkta tautosaka
  Shelfmark
  F119-65/1
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Petro Kriaučiūno surinkta tautosaka iš Suvalkų gubernijos
  Shelfmark
  F119-65/2
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Įvairių asmenų surinkta tautosaka
  Shelfmark
  F119-66/1
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Bakanausko užrašytos dainos iš Ukmergės apskrities
  Shelfmark
  F119-66/3
  Date
  S.a
  View object

Pages