Digital Collections

Topic

 • cancel Sutartys, nekilnojamojo turto
Clear active filters

Topic

Show more

Language

Place

Show more

Related persons

Rights

Search results

 • Title
  Turto pardavimo dokumentai
  Shelfmark
  F4-(A205)15919,15922,15925
  Date
  1524
  View object
 • Title
  Valdos perdavimo dokumentai
  Shelfmark
  F4-(A205)15920,15921,15923,15934
  Date
  1600
  View object
 • Title
  Turto įkeitimo sutartis
  Shelfmark
  F4-(A205)16154
  Date
  1677 04 23
  View object
 • Title
  „Ja Hans Bek A Ja Anna...“ [Turto pardavimo sutartis]
  Shelfmark
  F4-(A205)16163
  Date
  1668 04 10
  View object
 • Title
  „Między Skarbem JO Xcia Jmci...“ [Sutarties punktai]
  Shelfmark
  F4-(A205)16234
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  „Judicium Expositum..." [Nekilnojamojo turto pardavimo raštas]
  Shelfmark
  F4-(A206)16261
  Date
  1622
  View object
 • Title
  „Postanowienie z strony Maiętn...“ [Susitarimas]
  Shelfmark
  F4-(A206)16262
  Date
  1627 02 26
  View object
 • Title
  Kėdainių dvaro nuomos dokumentai
  Shelfmark
  F4-(A206)16263,16264
  Date
  1639
  View object
 • Title
  Kėdainių nuomos dokumentai
  Shelfmark
  F4-(A207)16284-16288,16293-16295
  Date
  1619, 1622
  View object
 • Title
  Kėdainių nuomos sutartys
  Shelfmark
  F4-(A207)16303,16308
  Date
  1624, 1627
  View object
 • Title
  „Wipis s kiąg Miasta...“ [Namo pardavimo sutartis]
  Shelfmark
  F4-(A211)16509
  Date
  1641 12 24
  View object
 • Title
  „Janusz Radziwił Xiąze na Birzach y Dubinkach...“ [Įkeitimo sutartis]
  Shelfmark
  F4-(A211)16546
  Date
  1653 05 16
  View object
 • Title
  „Roku tysiąc Szescset Szesdziesiąt pierwszym...“ [Dubingių valdymo perėmimas]
  Shelfmark
  F4-(A212)16643
  Date
  1661 05 15
  View object
 • Title
  „Выпис скниг справ суду земского...“ [Vaznio liudijimas]
  Shelfmark
  F4-(A212)16651
  Date
  1602 06 07
  View object
 • Title
  „My nizey na podpisach mianowani Oeconomowie Dobr...“ [Nuomos sutartis]
  Shelfmark
  F4-(A216)17066
  Date
  1674 06 20
  View object
 • Title
  „Ja Jakub xiąże Zbaraża Proboszcz Gironanski Pleban Kowienski y Kieydanski...“
  Shelfmark
  F4-(A219)17329
  Date
  1595 05 11
  View object
 • Title
  „Ja Jan Z Kalinowey Zaremba Namiesnik Kieydanski...“ [Sutartis]
  Shelfmark
  F4-(A220)17425
  Date
  1731 05 23
  View object
 • Title
  „Iudicium Compositum Feria Tertia post Dominicae Sextam...“ [Turto pardavimo sutartis]
  Shelfmark
  F4-(A221)17461
  Date
  1766 07 16
  View object
 • Title
  „Remonstratia Transactiey Uczynioney...“
  Shelfmark
  F4-(A222)17467
  Date
  1733 04 27
  View object
 • Title
  Sandėrio patvirtinimo blankas
  Shelfmark
  F4-(A222)17472
  Date
  17
  View object
 • Title
  Kėdainių dvaro nuomos dokumentai
  Shelfmark
  F4-(A222)17479-17484,17494,17495,17510,17511
  Date
  1739, 1740
  View object
 • Title
  „Ja Stanisław Kunicki pod wszytkie niżey wyrazone klauzuły Punkta y paragraffy...“
  Shelfmark
  F4-(A222)17520
  Date
  1757 12 19
  View object
 • Title
  Susitarimas dėl Pakšteliškių palivarko
  Shelfmark
  F4-(A224)17604,17672,17673
  Date
  1771 04 18
  View object
 • Title
  „Ja Symon z Chrzona Zabieło Podstoli Wiłł[komirski]...“
  Shelfmark
  F4-(A225)17705
  Date
  1684 04
  View object
 • Title
  Savickių namo (kamienica wilczopolska) pardavimo Kristupui Zalivskiui (Krzysztophowi Zalywskiemu) dokumento fragmentas
  Shelfmark
  F4-(A227)17788a
  Date
  1583
  View object
 • Title
  „Acta Man: tyczące się Przedaży Dobr Bolumina y Racyniewa Wu Ignacemu Pląskowskiemu...“
  Shelfmark
  F4-(A227)17807,17810,17831,17844,17846,17849,17857
  Date
  1805-1821
  View object
 • Title
  Urlių (Urle) valdos pardavimo dokumentai
  Shelfmark
  F4-(A228)17861, 17862
  Date
  1781 11 10
  View object
 • Title
  Panemunės dvaro įkeitimo sutartis
  Shelfmark
  F4-(A228)17906
  Date
  1794 03 24
  View object
 • Title
  „Я Павел Станкович боярин ковенского повету...“ [Žemės pardavimo sutartis]
  Shelfmark
  F4-(A231)17926
  Date
  15[17
  View object
 • Title
  „Я Григореи Моксакович и з жоною своею Магдаленою “ [Žemės pardavimo sutartis]
  Shelfmark
  F4-(A231)17927
  Date
  1523 03 28
  View object
 • Title
  „Я Павел Станкович изъ жоною моею Едвигою...“ [Valstiečių pardavimo sutartis]
  Shelfmark
  F4-(A231)17928
  Date
  1524
  View object
 • Title
  „Я Юри Станкович вызнаваю сам на себе...“ [Turto pardavimo sutartys]
  Shelfmark
  F4-(A231)17929,17930
  Date
  1524
  View object
 • Title
  „Janusz Radziwił Xiąze na Birzach y Dubinkach Pan na Newlu y Siebiezu...“ [Turto įkeitimo sutartis]
  Shelfmark
  F4-(A232)18082
  Date
  1652
  View object
 • Title
  „Filip Jehorow ze wsi Wicie..." [Žemės įkeitimo raštas]
  Shelfmark
  F59-11
  Date
  1808, 1820
  View object
 • Title
  „Выпис с книг гол[овных] трыбунальных...“ [Raštas]
  Shelfmark
  F59-29
  Date
  1684 07 31
  View object

Pages