Digital Collections

Topic

 • cancel Raštiškas pareiškimas teismui

Rights

Clear active filters

Topic

Show more

Language

Place

Search results

 • Title
  „Po tym wszystkim, co względem Eliminaty Manifestu..."
  Shelfmark
  F18-33
  Date
  orig. 1780 09 04
  View object
 • Title
  „Mciwi Panowie Sądowi ziemscy...“ [Pareiškimas teismui]
  Shelfmark
  F4-(A208)16417
  Date
  1633
  View object
 • Title
  „Выпис с книг справ кгродскич...“ [Pareiškimas teismui]
  Shelfmark
  F4-(A208)16427
  Date
  1634 02 10
  View object
 • Title
  „Выпис с книг кгродских“ [Pareiškimas teismui]
  Shelfmark
  F4-(A208)16454
  Date
  1635
  View object
 • Title
  Boguslavo Radvilos protestas
  Shelfmark
  F4-(A215)16983
  Date
  1666
  View object
 • Title
  „Выпис Скниг Кгродских Справ...“ [Skundas]
  Shelfmark
  F4-(A219)17386
  Date
  1663 08 25
  View object
 • Title
  „Выпис Скниг Кгродских...“ [Hlebovičių skundas]
  Shelfmark
  F4-(A219)17391
  Date
  1648 03 16
  View object
 • Title
  „Wypis z xiąg grodzkich...“ [Protestas]
  Shelfmark
  F4-(A220)17430
  Date
  1732 03 20
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Miejskich Maydeburskich Kieydanskich
  Shelfmark
  F4-(A224)17606
  Date
  1773 12 23
  View object
 • Title
  Pareiškimas dėl Vilainių palivarko žemių užgrobimo
  Shelfmark
  F4-(A228)17905
  Date
  1796 03 28
  View object
 • Title
  Выпис Скниг Справ Кгродских Повету Ковенъского
  Shelfmark
  F4-(A232)18104
  Date
  1659 06
  View object
 • Title
  „Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Sexagesimo octavo...“
  Shelfmark
  F5-A10-2307
  Date
  1668 11 28
  View object
 • Title
  „Wypis z xiąg ziemskich W[ojewódz]twa Trockiego“
  Shelfmark
  F5-A27-4662
  Date
  1773 12 17
  View object
 • Title
  "Выпис с книг суракгаторских ..." [Ginčas dėl valdų ribų pažeidimo]
  Shelfmark
  F59-50
  Date
  1684 02 15
  View object
 • Title
  "Widymus z xiąg grodzkich ..." [Pareiškimas]
  Shelfmark
  F59-54
  Date
  1713 10 20
  View object
 • Title
  „GŁOS W sprawie JW. Kalixta Dowiatta Vice-Marszałka Szawelskiego. Z WW. Mikołaiem i Klarą z Sancewiczów Bohdanowiczami byłemi Assesorami Szawelskiego Niższego Sądu, oraz z W. Wincentą Sancewiczową i dalszemi"
  Shelfmark
  F8-1223
  Date
  1822 11 29
  View object