Digital Collections

Creator

Show more

Topic

Show more

Language

Place

Show more

Related persons

Rights

Search results

 • Title
  [J. Lelevelio buto Varšuvoje planas]
  Shelfmark
  F12-15
  Date
  1831
  View object
 • Title
  „Bona festa, et omnia faustissima mojemu dobrodziejowi życzę z całego Serca...“
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_113
  Date
  1776 12 23
  View object
 • Title
  „Memoire tre humble Daignez permettre, Monsteur, que...“
  Creator
  Finance, Jean Charles de
  Shelfmark
  F19-35a
  Date
  1786 07 30
  View object
 • Title
  „ Scheda WWh Xzy Dominikanow Kłasztoru Wysokodworskiego oraz Szpitalu do tegoź naleźącego Klasztoru Funduszem z po Exdywizyi maiętności Wysokiego=dworu, Dawniey do Dziedzićtwa W Jana Lackiego Sędz. b: Gran: p[owia]ttu Troc[kie]go naleźącey..."
  Shelfmark
  F23-1
  Date
  1821 04 25
  View object
 • Title
  [Laukagalio kaimo žemių ribų planas]
  Shelfmark
  F23-10
  Date
  1785
  View object
 • Title
  [„ Mappa" rozgraniczenia majętności XX Dominikanów Wileńskich z dobrami Xiąząt Ogińskich w pow. Pruzańskim]
  Shelfmark
  F23-100
  Date
  1789-1790
  View object
 • Title
  „ Mappa Gruntu i Gaiu zwanego Wiszownik "
  Shelfmark
  F23-101
  Date
  1806 06 12
  View object
 • Title
  „ Mappa hrabstwa Bychowskiego "
  Shelfmark
  F23-102_1
  Date
  XIX a
  View object
 • Title
  „ Mappa do granicy Dobr Barkałobowskich y Mohilowskich reguluiąca się "
  Shelfmark
  F23-103
  Date
  1604 07 01
  View object
 • Title
  „ Планъ города Климовичей "
  Shelfmark
  F23-104
  Date
  1913
  View object
 • Title
  „ Mappa Wsi Jasnie Wielmoz. Smołyńskiego Marszałka zwaney Achremcy i tez blżzemi oney gruntami, połozoney nad Drysą Rzeczką..."
  Creator
  Jołłocki, Antoni
  Shelfmark
  F23-105
  Date
  1805
  View object
 • Title
  „ Plan wsi Antonowa przyległy Miasteczku Wołyncom, zdjęty przez Uczniow czterech klass wyzszych Gimnazium Zabialskiego..."
  Creator
  Fiedorowicz, Konstanty
  Shelfmark
  F23-106
  Date
  1838 05 15
  View object
 • Title
  „ MAPPA Placu Xięży Bernardynow Połockich zrysowana przez Xiędza Florentyna Wasilkiewicza Zakonika..."
  Creator
  Wasilkiewicz, Florentyn
  Shelfmark
  F23-108_1
  Date
  1802 07 01
  View object
 • Title
  „ MAPPA Placu Xięzy Bernerdynow Połockich Zrysowana przez Xiędza Samuela Lawrynowiicza Zakonika..."
  Creator
  Lawrynowicz, Samuel
  Shelfmark
  F23-108_2
  Date
  1802 07 01
  View object
 • Title
  „ MAPPA Placu Xięzy Bernardynow Połockich Zrysowana przez Xiędza Odoryka Giedwiłły Zakonika..."
  Creator
  Giedwiłła, Odoryk
  Shelfmark
  F23-108_3
  Date
  1802 07 01
  View object
 • Title
  „ MAPPA Placu Xięży Bernardynow Połockich Zrysowana przez Xiędza Gwidusa Walątowicza Zakonika..."
  Creator
  Walątowic, gwidus
  Shelfmark
  F23-108_4
  Date
  1802 07 01
  View object
 • Title
  „ MAPPA Placu Xięży Bernerdynow Połockich zrysowana przez xiędza Paterna Woyszwiłły Zakonnika..."
  Creator
  [Woyszwiłła]
  Shelfmark
  F23-108_5
  Date
  1802 07 01
  View object
 • Title
  „ MAPPA Placu Xięży Bernardynów Połockich Zrysowana przez Xiędza Kamilla Wędziagolskiego Zakonnika..."
  Creator
  Wędziagolski, Kamill
  Shelfmark
  F23-108_6
  Date
  1802 07 01
  View object
 • Title
  „ MAPPA Placu Xięży Bernardynów Połockich zrysowana przez xiędza Bernarda Wilbika, Zakonnika..."
  Creator
  Wilbik, Bernard
  Shelfmark
  F23-108_7
  Date
  1802 07 01
  View object
 • Title
  „ MAPPA Placu Xięży Bernardynow Połockich Zrysowana przez Xiędza Florenciusza Klimaszewskiego Zakonnika..."
  Creator
  Klimaszewski, Florenciusz
  Shelfmark
  F23-108_8
  Date
  1802 07 01
  View object
 • Title
  „ Mappa trzech wiasek, idą Sudziłowicz, Kirejowa y Puszczajów w Woytowstwie Tuchinskim przemierzonych "
  Shelfmark
  F23-109
  Date
  XVIII a. pab
  View object
 • Title
  „ Wies LAWKOGOLE "
  Shelfmark
  F23-11
  Date
  XVIII a. pab.- XIX a. pr
  View object
 • Title
  „ Mappa Miasta Uszacza z przyległościami..."
  Shelfmark
  F23-110
  Date
  1792 07 16
  View object
 • Title
  „ MAPPA Geometryczna według wymiaru Praktycznego zrysowana przez Ignacego Ciechanowicza Ucznia Klassy 3ciey Drugoletniego..."
  Creator
  Ciechanowicz, Ignacy
  Shelfmark
  F23-112_1
  Date
  1808
  View object
 • Title
  „ Mappa Geometryczna według wymiaru Praktycznego z Rysowana przez Andrzeja Połubinskiego Ucznia Klassy 3ciey..."
  Creator
  Połubinski, Andrzej
  Shelfmark
  F23-112_2
  Date
  1807-1808
  View object
 • Title
  „ Mappa Geometryczna według wymiaru praktycznego zrysowana przez Ludwika Weryhi Ucznia Klassy 3ciey..."
  Creator
  Weryha, Ludwik
  Shelfmark
  F23-112_3
  Date
  1807-1808
  View object
 • Title
  „ Mapa Geometryczna wedlug wymiaru Praktycznego zrysowana przez Franciszka Orłowskiego Ucznia Klassy IIIey..."
  Creator
  Orłowski, Franciszek
  Shelfmark
  F23-112_4
  Date
  1807
  View object
 • Title
  „ Mapa Geometrycna Według wymiaru Praktycznego zrysowana przez Adama Orłowskiego Ucznia Klassy III ..."
  Creator
  Orłowski, Adam
  Shelfmark
  F23-112_5
  Date
  1807-1808
  View object
 • Title
  „ MAPPA Teometryczna podług wymiaru Praktycznego zrysowana przez Nicifora Dowmanta Zawieraiąca wogulnosci..."
  Creator
  Dowmant, Nicifor
  Shelfmark
  F23-112_6
  Date
  1807-1808
  View object
 • Title
  „ MAPPA Geometryczna według wymiaru Praktycznego zrysowana przez Józefa Skirmontta Ucznia Klassy 3 ciey..."
  Creator
  Skirmontt, Józef
  Shelfmark
  F23-112_7
  Date
  1807-1808
  View object
 • Title
  „ Mappa Geometryczna podług wymiaru praktycznego zrysowana przez Xawiera Ciechanowicza Ucznia Klassy..."
  Creator
  Ciechanowicz, Xawier
  Shelfmark
  F23-113_1
  Date
  1808
  View object
 • Title
  „ Mappa Geometryczna podług wymiaru Praktycznego zrysowana przez Józeffa Nabozewskiego Ucznia Klassy 3ciey..."
  Creator
  Nabozewski, Józef
  Shelfmark
  F23-113_10
  Date
  1807-1808
  View object
 • Title
  „ MAPPA Geometryczna podług wymiaru praktycznego zrysowana przez Jana Weyssenkoffa Ucznia Klassy III ..."
  Creator
  Weyszenkof, Jan
  Shelfmark
  F23-113_11
  Date
  1807-1808
  View object
 • Title
  „ Mappa Geometryczna podług wymiaru praktycznego zrysowana przez Maximiliana Woyciechowskiego Ucznia Klassy 3ciey..."
  Creator
  Woyciechowski, Maximilian
  Shelfmark
  F23-113_12
  Date
  1808
  View object
 • Title
  „ Mappa Geometryczna wymiaru praktycznego zrysowana przez Józeffa Mierzejewskiego Ucznia Klassy IV Roku..."
  Creator
  Mierzejewski, Józef
  Shelfmark
  F23-113_13
  Date
  1807-1808
  View object

Pages