Digital Collections

Topic

Place

Clear active filters

Creator

Show more

Topic

Show more

Language

Related persons

Rights

Search results

 • Title
  [J. Lelevelio buto Varšuvoje planas]
  Shelfmark
  F12-15
  Date
  1831
  View object
 • Title
  [Laukagalio kaimo žemių ribų planas]
  Shelfmark
  F23-10
  Date
  1785
  View object
 • Title
  [„ Mappa" rozgraniczenia majętności XX Dominikanów Wileńskich z dobrami Xiąząt Ogińskich w pow. Pruzańskim]
  Shelfmark
  F23-100
  Date
  1789-1790
  View object
 • Title
  „ Mappa Gruntu i Gaiu zwanego Wiszownik "
  Shelfmark
  F23-101
  Date
  1806 06 12
  View object
 • Title
  „ Mappa Wsi Jasnie Wielmoz. Smołyńskiego Marszałka zwaney Achremcy i tez blżzemi oney gruntami, połozoney nad Drysą Rzeczką..."
  Creator
  Jołłocki, Antoni
  Shelfmark
  F23-105
  Date
  1805
  View object
 • Title
  „ Plan wsi Antonowa przyległy Miasteczku Wołyncom, zdjęty przez Uczniow czterech klass wyzszych Gimnazium Zabialskiego..."
  Creator
  Fiedorowicz, Konstanty
  Shelfmark
  F23-106
  Date
  1838 05 15
  View object
 • Title
  „ Mappa trzech wiasek, idą Sudziłowicz, Kirejowa y Puszczajów w Woytowstwie Tuchinskim przemierzonych "
  Shelfmark
  F23-109
  Date
  XVIII a. pab
  View object
 • Title
  „ Wies LAWKOGOLE "
  Shelfmark
  F23-11
  Date
  XVIII a. pab.- XIX a. pr
  View object
 • Title
  „ Mappa Miasta Uszacza z przyległościami..."
  Shelfmark
  F23-110
  Date
  1792 07 16
  View object
 • Title
  „ MAPPA Geometryczna według wymiaru Praktycznego zrysowana przez Ignacego Ciechanowicza Ucznia Klassy 3ciey Drugoletniego..."
  Creator
  Ciechanowicz, Ignacy
  Shelfmark
  F23-112_1
  Date
  1808
  View object
 • Title
  „ Mappa Geometryczna według wymiaru Praktycznego z Rysowana przez Andrzeja Połubinskiego Ucznia Klassy 3ciey..."
  Creator
  Połubinski, Andrzej
  Shelfmark
  F23-112_2
  Date
  1807-1808
  View object
 • Title
  „ Mappa Geometryczna według wymiaru praktycznego zrysowana przez Ludwika Weryhi Ucznia Klassy 3ciey..."
  Creator
  Weryha, Ludwik
  Shelfmark
  F23-112_3
  Date
  1807-1808
  View object
 • Title
  „ Mapa Geometryczna wedlug wymiaru Praktycznego zrysowana przez Franciszka Orłowskiego Ucznia Klassy IIIey..."
  Creator
  Orłowski, Franciszek
  Shelfmark
  F23-112_4
  Date
  1807
  View object
 • Title
  „ Mapa Geometrycna Według wymiaru Praktycznego zrysowana przez Adama Orłowskiego Ucznia Klassy III ..."
  Creator
  Orłowski, Adam
  Shelfmark
  F23-112_5
  Date
  1807-1808
  View object
 • Title
  „ MAPPA Teometryczna podług wymiaru Praktycznego zrysowana przez Nicifora Dowmanta Zawieraiąca wogulnosci..."
  Creator
  Dowmant, Nicifor
  Shelfmark
  F23-112_6
  Date
  1807-1808
  View object
 • Title
  „ MAPPA Geometryczna według wymiaru Praktycznego zrysowana przez Józefa Skirmontta Ucznia Klassy 3 ciey..."
  Creator
  Skirmontt, Józef
  Shelfmark
  F23-112_7
  Date
  1807-1808
  View object
 • Title
  „ Mappa Geometryczna podług wymiaru praktycznego zrysowana przez Xawiera Ciechanowicza Ucznia Klassy..."
  Creator
  Ciechanowicz, Xawier
  Shelfmark
  F23-113_1
  Date
  1808
  View object
 • Title
  „ Mappa Geometryczna podług wymiaru Praktycznego zrysowana przez Józeffa Nabozewskiego Ucznia Klassy 3ciey..."
  Creator
  Nabozewski, Józef
  Shelfmark
  F23-113_10
  Date
  1807-1808
  View object
 • Title
  „ MAPPA Geometryczna podług wymiaru praktycznego zrysowana przez Jana Weyssenkoffa Ucznia Klassy III ..."
  Creator
  Weyszenkof, Jan
  Shelfmark
  F23-113_11
  Date
  1807-1808
  View object
 • Title
  „ Mappa Geometryczna podług wymiaru praktycznego zrysowana przez Maximiliana Woyciechowskiego Ucznia Klassy 3ciey..."
  Creator
  Woyciechowski, Maximilian
  Shelfmark
  F23-113_12
  Date
  1808
  View object
 • Title
  „ Mappa Geometryczna wymiaru praktycznego zrysowana przez Józeffa Mierzejewskiego Ucznia Klassy IV Roku..."
  Creator
  Mierzejewski, Józef
  Shelfmark
  F23-113_13
  Date
  1807-1808
  View object
 • Title
  „ Mappa Geometryczna podług wymiaru praktycznago z Rysowana przez Stanisława Korzeniewskiego Ucznia Klassy 4tey Roku..."
  Creator
  Korzeniewski, Stanisław
  Shelfmark
  F23-113_14
  Date
  1807-1808
  View object
 • Title
  „ Mappa Geometryczna podług wymiaru praktycznego zrysowana przez - Piotra Obucha Ucznia Klassy 3iey..."
  Creator
  Obuch, Piotr
  Shelfmark
  F23-113_2
  Date
  1808
  View object
 • Title
  „ Mappa Geometryczna według wymiaru praktycznego zrysowańa przez Jana Bohdanowicza Ucznia Klassy IV..."
  Creator
  Bohdanowicz, Jan
  Shelfmark
  F23-113_3
  Date
  1807-1808
  View object
 • Title
  „ MAPPA Geometryczna podług wymiaru praktycznago zrysowana przez Jana Nikonowicza Ucznia Klassy III Drugoletniego..."
  Creator
  Nikonowicz, Jan
  Shelfmark
  F23-113_4
  Date
  1808
  View object
 • Title
  „ Mappa Geometryczna podłuk wymiaru Praktycznego zrysowana przez Antoniego Nahorskiego Ucznia Klassy 3ciey..."
  Creator
  Nahorski, Antoni
  Shelfmark
  F23-113_5
  Date
  1808
  View object
 • Title
  „ Mappa Geometryczna podług wymiaru Praktycznego zrysowana przez Ignacego Saizeńskiego Ucznia Klassy 3ciey..."
  Creator
  Saizeński, Ignacy
  Shelfmark
  F23-113_6
  Date
  1807-1808
  View object
 • Title
  „ Mappa Geometryczna podlug wymiaru praktycznego zrysowana przez Jozeffa Toczyckiego Ucznia Klassy IIIciey..."
  Creator
  Toczycki, Jozef
  Shelfmark
  F23-113_7
  Date
  1807-1808
  View object
 • Title
  „ MAPPA Geometryczna podług wymiaru Praktyczne. zrysowana przez Jana Lepkowskiego Ucznia Klassy 3ciey..."
  Creator
  Lepkowski, Jan
  Shelfmark
  F23-113_8
  Date
  1807-1808
  View object
 • Title
  „ Mappa Geometryczna podług wymiaru Praktycznego zrysowana przez Klemensa Więckowskiego Ucznia Klassy 3ciey..."
  Creator
  Więckowski, Klemens
  Shelfmark
  F23-113_9
  Date
  1807-1808
  View object
 • Title
  „ MAPPA Geometryczna podług wymiaru praktycznego Zrysowana przez Klemensa Więckowskiego Ucznia Klassy III. Roku 1808/1809 w Szkołch Publicznych ZABIAŁSKICH..."
  Creator
  Więckowski, Klemens
  Shelfmark
  F23-114_1
  Date
  1808-1809
  View object
 • Title
  „ Mappa Jeometryczna podług wymiaru praktycznego zrysowana przez Jana Bohdanowicza Ucznia Klassy IV ..."
  Creator
  Bohdanowicz, Jan
  Shelfmark
  F23-114_10
  Date
  1808-1809
  View object
 • Title
  „ MAPPA Jeometryczna podług wymiaru praktycznego zrysowana przez Justyna Bohdanowicza Ucznia Klassy III..."
  Creator
  Bohdanowicz, Justyn
  Shelfmark
  F23-114_11
  Date
  1808-1809
  View object
 • Title
  „ Mappa Jeometryczna podług wymiaru praktycznego zrysowana przez Jana Baykowskiego Ucznia Klassy 3ciey..."
  Creator
  Baykowski, Jan
  Shelfmark
  F23-114_12
  Date
  1808-1809
  View object
 • Title
  „ MAPPA Jeometryczna podług wymiaru praktycznego zrysowana przez Ignacego Starzeńskiego Ucznia Klassy IV R[ok]u 1808/1809..."
  Creator
  Starzeński, Ignacy
  Shelfmark
  F23-114_2
  Date
  1808-1809
  View object

Pages