Digital Collections

Creator

Topic

Show more

Language

Place

Show more

Related persons

Rights

Search results

 • Title
  Wielmozny w Bu Przewielebny Mci Dobrodzieju
  Creator
  Jeleński, Gedeon
  Shelfmark
  F2-DC41_11-7
  View object
 • Title
  Jaśnie Wielmożny Panie Dobrodzieju
  Creator
  Bohuszewicz, Onufry
  Shelfmark
  F2-DC38_15-2
  View object
 • Title
  Jaśnie Wielmożny Panie Dobrodziej
  Creator
  Bohuszewicz, Onufry
  Shelfmark
  F2-DC38_15-1
  View object
 • Title
  Palet
  Shelfmark
  F5-A31-5580
  Date
  1826 01 09
  View object
 • Title
  [Sapiegų sekretoriaus Garbovskio rašteliai]
  Shelfmark
  F5-A31-5572,5578-5579
  Date
  1827 08 22
  View object
 • Title
  Regestr Przystawionych Bierwion w Roku 1820 od Januaryi z Włoscian Podszakinowskich
  Shelfmark
  F8-3448
  View object
 • Title
  R[ok]u 1823 Junij m[ęsia]ca 10 Dnia sporządzony Reiestr wiele przyięto pieniędzy z Lasu Judrańskiego y poczemu od pnia od sztuki lub od wozu iakiego Drzewa lub materiału
  Shelfmark
  F8-3402
  View object
 • Title
  „Nota. 1. Na obwody potrzeba mlodych brzoz..."
  Shelfmark
  F8-2262
  Date
  S. a
  View object
 • Title
  „Spis materjału na budowle i dworne potrzeby w Nowomiejskich majątkach na 1913 rok, a także drzewo i chrust na opał"
  Shelfmark
  F8-2252
  Date
  1913
  View object
 • Title
  „Тысяча девятьсоть шестого года..."
  Shelfmark
  F8-2241
  Date
  1906 11 29
  View object
 • Title
  „Тысяча восемьсоть девяносто девятаго года..."
  Shelfmark
  F8-2237
  Date
  1899 11 22
  View object
 • Title
  „Lieferschein"
  Shelfmark
  F8-2227
  Date
  1893
  View object
 • Title
  „... Источникъ дохода лесной кассы"
  Shelfmark
  F8-2233
  Date
  1896
  View object
 • Title
  „Verkaufsregister vom Rewiere Żiegelnia..."
  Shelfmark
  F8-2231
  Date
  1896 03 20
  View object
 • Title
  „Оценочная ведомость делянкамь лесосекахъ поступающихъ въ продожу въ 1891 году..."
  Shelfmark
  F8-2217
  Date
  1891
  View object
 • Title
  „М. С. Каплань. Динабургъ 9 ноября 1892 г..."
  Shelfmark
  F8-2224
  Date
  1892 11 09
  View object
 • Title
  „Описание части лесной дачи Грикенасъ-Клëновая гора..."
  Shelfmark
  F8-2218
  Date
  1891
  View object
 • Title
  „Dałszy ciąg przychudu drzewa kubicznego..."
  Shelfmark
  F8-2202
  Date
  1889
  View object
 • Title
  „Ведомость леснымъ матерiаламь потребнымь на постройки и ремонтъ оныхъ въ именiяхъ и фольваркахъ принадлежащихъ наследникамь Е. Ф. Карпь"
  Shelfmark
  F8-2201
  Date
  1889
  View object
 • Title
  „1889 года, марта 21 дня..."
  Shelfmark
  F8-2200
  Date
  1889 02 21
  View object
 • Title
  „Sujety..."
  Shelfmark
  F8-2198
  Date
  1888-1889
  View object
 • Title
  „Pan Oksowicz wyda na Kuryś dla..."
  Shelfmark
  F8-2193
  Date
  1886
  View object
 • Title
  „Книга по отчету отпуска деревянного матерiяла..."
  Shelfmark
  F8-2179
  Date
  1873
  View object
 • Title
  [Regest]
  Shelfmark
  F8-2187
  Date
  1885-1886
  View object
 • Title
  „Лесъ 1.) Kławany. 2.) Beržyny..."
  Shelfmark
  F8-2186
  Date
  1884
  View object
 • Title
  „Его высокоблагородiю господину управляющему лесными дачами помещиковъ г. Карпевъ..."
  Shelfmark
  F8-2185
  Date
  1883
  View object
 • Title
  „Его высокоблогородiю господину управляющему лесными дачами помещиковъ Карповъ"
  Shelfmark
  F8-2184
  Date
  1882
  View object
 • Title
  „Его высокоблагородiю господину управляющему лесными дачами малолетныхъ помещиковъ Карпёвъ... "
  Shelfmark
  F8-2182
  Date
  1881
  View object
 • Title
  „1879 roku od I-go słycznia... drzewo z powalu sprzedano..."
  Shelfmark
  F8-2181
  Date
  1877
  View object
 • Title
  „Wiadomość wydanego drzewa na folwarki i wlość majątnośći Johaniszkiel..."
  Shelfmark
  F8-2168
  Date
  1870
  View object
 • Title
  „Его Превосходительству Генералъ Маjoру Гоувальдту..."
  Shelfmark
  F8-2178
  Date
  1872-1873
  View object
 • Title
  „Отчеть по производству выдачи матерiалу древеснаго..."
  Shelfmark
  F8-2177
  Date
  1872
  View object
 • Title
  „Wiadomość wydanego drzewa na folwarki i wlość majątku Johaniszkiel na 1871 rok..."
  Shelfmark
  F8-2173
  Date
  1871
  View object
 • Title
  „Подробное вычисленiе пространства и сортовъ лесу именiя Малюны..."
  Shelfmark
  F8-2174
  Date
  1871
  View object
 • Title
  [Žinios apie miško medžiagos išdavimą]
  Shelfmark
  F8-2167
  Date
  186?
  View object

Pages