Digital Collections

Topic

Rights

Clear active filters

Creator

Topic

Show more

Language

Place

Show more

Related persons

Search results

 • Title
  Jaśnie Wielmożny Panie Dobrodziej
  Creator
  Bohuszewicz, Onufry
  Shelfmark
  F2-DC38_15-1
  View object
 • Title
  Jaśnie Wielmożny Panie Dobrodzieju
  Creator
  Bohuszewicz, Onufry
  Shelfmark
  F2-DC38_15-2
  View object
 • Title
  „Я раина Григоревна Воловичовна Богдановая Окгинская Подкомориная Троцкая ...“
  Shelfmark
  F4-(A760)28572
  Date
  1633 06 16
  View object
 • Title
  Medienos džiovinimas
  Creator
  Сербов, Исак
  Shelfmark
  F46-708
  Date
  1912
  View object
 • Title
  Darbininkai pjauna medžio lentas
  Creator
  Сербов, Исак
  Shelfmark
  F46-756
  Date
  1912
  View object
 • Title
  Rozchod Drew i innych materiałow
  Shelfmark
  F5-A1-33
  Date
  1829
  View object
 • Title
  „Между нами коллежским асесором Гедымином...". [Sutartis dėl miško medžiagos paruošimo pardavimui]
  Shelfmark
  F5-A16-3618
  Date
  1842 02 13
  View object
 • Title
  [Sapiegų sekretoriaus Garbovskio rašteliai]
  Shelfmark
  F5-A31-5572,5578-5579
  Date
  1827 08 22
  View object
 • Title
  Palet
  Shelfmark
  F5-A31-5580
  Date
  1826 01 09
  View object
 • Title
  „My Bazylianie Konwentu Rohaczewskiego daiemy Kontrakt..."
  Shelfmark
  F5-A5-1408
  Date
  1787 11 30
  View object
 • Title
  „...zaleca się Michałowi Polcowi Woytowi Kisielewickiemu..."
  Shelfmark
  F5-A5-1410
  Date
  1794 02 20
  View object
 • Title
  Od Sądu Niźszego Ziem. Wołkowyskiego
  Shelfmark
  F5-A8-1998
  Date
  1827 11 09
  View object
 • Title
  „Judicium Compositum Feria Secunda ...". [Kauno magistrato teismo sprendimas]
  Shelfmark
  F5-A9-2093
  Date
  1745
  View object
 • Title
  „Rachunek intraty dóbr Sujety"
  Shelfmark
  F8-1850
  Date
  1890
  View object
 • Title
  „Włość Kławańska..."
  Shelfmark
  F8-2133
  Date
  1851 04 23
  View object
 • Title
  „Spis materyalow nayduiącychsie u lesnika Wędelskiego w Pogiegolu"
  Shelfmark
  F8-2138
  Date
  1854 11 18
  View object
 • Title
  „Regestr poczynionych szkod przez widowi lesnikow w lasach Senkanskich, Sujetsko, Smilgiowskich i Klawenskich..."
  Shelfmark
  F8-2141
  Date
  1855 05 15
  View object
 • Title
  „Wiadomość o materyałach wywiezionych do domu i wiele zostawionych na mieysiu u Lesnika..."
  Shelfmark
  F8-2142
  Date
  1855
  View object
 • Title
  „Smieta o materyalach potrzebujęcych przez wloscian oraz folwarkow a mianowicie wlość Senkanska, Sujetska, Smilganska i Klawanska..."
  Shelfmark
  F8-2145
  Date
  1855 12 03
  View object
 • Title
  „Sprawka o materyale u gospodarzy w miasteczko... Kławanach z lasu Poieziorskiego"
  Shelfmark
  F8-2149
  Date
  1858
  View object
 • Title
  „Regestr spisany papierow czyli ksiąg rozchodowych wydawanego materyalu z łasow Senkanskich, Klawanskich i Sujetsko, Smilgowskich a także i Malunskich..."
  Shelfmark
  F8-2151
  Date
  1858
  View object
 • Title
  „Nota o włoscianach ze smiety Malunskiey..."
  Shelfmark
  F8-2152
  Date
  1858
  View object
 • Title
  „Sprawka o wyprzedanym drzewie w Linkowie za które Olechowicz wziąl pieniądzy"
  Shelfmark
  F8-2153
  Date
  1858?
  View object
 • Title
  „Wiadomość wydanego materiału i drzewa na opał na folwarki i włość majątku Johaniszkiel"
  Shelfmark
  F8-2154
  Date
  1860
  View object
 • Title
  „Именной списокъ хозяевъ вольныxъ людей именiя Новогоместа не отбывших до 1864 года следуемыхъ в пользу помещика..."
  Shelfmark
  F8-2156
  Date
  1864
  View object
 • Title
  „Wiadomość wydanego drzewa na folwarki i włoscian majętności Johaniszkiel"
  Shelfmark
  F8-2158
  Date
  1865
  View object
 • Title
  „Wiadomość wydanego drzewa na folwarki i włościan majętności Johaniszkiel"
  Shelfmark
  F8-2159
  Date
  1866
  View object
 • Title
  „Къ лесной администрацiи..."
  Shelfmark
  F8-2160
  Date
  1866
  View object
 • Title
  „Wiadomość wydanego drzewa na folwarki i wlość majątku Johaniszkiel"
  Shelfmark
  F8-2165
  Date
  1869
  View object
 • Title
  [Žinios apie miško medžiagos išdavimą]
  Shelfmark
  F8-2167
  Date
  186?
  View object
 • Title
  „Wiadomość wydanego drzewa na folwarki i wlość majątnośći Johaniszkiel..."
  Shelfmark
  F8-2168
  Date
  1870
  View object
 • Title
  „1871 r. Lut 22 dnia ze wsi Putejk...“
  Shelfmark
  F8-2170
  Date
  1871 02 22
  View object
 • Title
  „Wiadomość wydanego drzewa na folwarki i wlość majątku Johaniszkiel na 1871 rok..."
  Shelfmark
  F8-2173
  Date
  1871
  View object
 • Title
  „Подробное вычисленiе пространства и сортовъ лесу именiя Малюны..."
  Shelfmark
  F8-2174
  Date
  1871
  View object
 • Title
  „Отчеть по производству выдачи матерiалу древеснаго..."
  Shelfmark
  F8-2177
  Date
  1872
  View object

Pages