Digital Collections

Topic

Language

Rights

Creator

Clear active filters

Topic

Show more

Place

Search results

 • Title
  JW. Podkanclerzy dzis tydzien wyiachał ztąd prosto do Szczors
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_116
  View object
 • Title
  Wyiachawszy z Wilna, nocowałem w korżyski i nazajutrz w Sobotnikach
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_123
  View object
 • Title
  Wczorayszego dnia po południu przybył tu JX Strzecki z JPanem Kapitanem szczęsliwie
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_125
  View object
 • Title
  Do dyaryusza, ktory WW Panu posyła JX Strzecki robot i czynnosci swoich
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_126
  View object
 • Title
  „Seym w Sobotę reassumowany Diaryusz pierwszey Sessyi, znayduje się w Gazecie...“
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_14
  Date
  1774 10 03
  View object
 • Title
  „Ociec Swięty umarł die 22 Elapsi. Przyniosł tę wiadomosc do Dworu Kuryer...“
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_15
  Date
  1774 10 10
  View object
 • Title
  List WWC Pa przez powracającego z Wilna umyslnego odebrałem. Wdzięczen jestem
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_158
  View object
 • Title
  JX Strzecki ktorego ztąd wyiazd na przeszłym tygodniu, a przyiazd do Wilna na dzien wczorayszy
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_167
  View object
 • Title
  „Wstyd mnie, ze po tylu przyrzeczeniach jeszczesz się dotąd nie...“
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_20
  Date
  1774 11 07
  View object
 • Title
  „Posłałem przeszłą srzodową pocztą do Kalendarżyka Urzędy koronne...“
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_21
  Date
  1774 11 14
  View object
 • Title
  „Doszedl mnie list W M Pana de...“
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_22
  Date
  1774 11 21
  View object
 • Title
  „List WMPa zamiast w sobotę, doszedl mnie dopiero we wtorek zrana...“
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_23
  Date
  1774 11 23
  View object
 • Title
  „X. Godycki stanął tu w przeszłą srzodę. Doszedł mnie przez niego pak z xięgami dla Grella...“
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_25
  Date
  1774 12 26
  View object
 • Title
  „Kalkulują się W Pa iekom przyrzekł z kalendarzy 12. przysłanych na moję ręce...“
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_26
  Date
  1775 01 04
  View object
 • Title
  „Tyszkiewicz Pisarz Litt ktory przeszką pocztą pisał do krola...“
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_28
  Date
  1775 01 18
  View object
 • Title
  „J. P. Chociałowski przyiachał wczora do Warszawy; Dzis z rana...“
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_30
  Date
  1775 01 25
  View object
 • Title
  „Sztafeta wasza naypierwsza doniasła nam wiadomosci o smierci I.Xa. Prozora...“
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_32
  Date
  1775 02 01
  View object
 • Title
  „Nieskonczone winienem WP dzięki, za prace i fatygi, ktore tak chętnie podeymujesz, w promowaniu...“
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_51
  Date
  1775 10 08
  View object
 • Title
  „Posyłam W[ielmoznemu] P[an]u serier drukowaną osob do Rdy Nieustającey, assesoryi i rozmaitych kommisiow oboyga narodow...“
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_52
  Date
  1775 10 11
  View object
 • Title
  „Szczęscia nie mam, nic mi ładem nie idzie. Zawiodłem się na altaryi Swincianskiey...“
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_53
  Date
  1775 10 16
  View object
 • Title
  „Sędziow Seymowych, i kommisarzow szpitalnych, z konstytucyi swiezo z Druku wyszłey wypisana posyłam...“
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_58
  Date
  1775 11 20
  View object
 • Title
  „Wybacz WP. ze mu Gazet pisanych nie posyłam, bo mi ich nie przysyłał moy Korespondent...“
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_59
  Date
  1775 11 27
  View object
 • Title
  „Znam i ja to bardzo dobrże, że nadzieje moje na słabym nader osadzam gruncie...“
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_61
  Date
  1775 12 04
  View object
 • Title
  „Drukarczyk Zarembinski po dawney znajomosci wystarał mi się arkusze korrektowe, kalendarzyka politycznego Warszawskiego...“
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_62
  Date
  1775 12 06
  View object
 • Title
  „IX. Jankowski Scholastyk, w tym jeszcze miesiącu do Warszawy przybyć mający...“
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_63
  Date
  1775 12 11
  View object
 • Title
  „Przseszłey Poniedziałkowey poczty tak byłem zatrudniony, zem ledwie moment znalazł czasu do...“
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_64
  Date
  1775 12 20
  View object
 • Title
  „Rachunek wydatkow tu czynionych przezemnie, tak na Drukarnią...“
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_71
  Date
  1776 02 05
  View object
 • Title
  „List przylączony, prosze oddać JP kononowiczowi, do ktorego iszę, donosząc o otrzymaney deklaracyi...“
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_72
  Date
  1776 02 07
  View object
 • Title
  „Winszuję, ze pozar ow tak bliski i Collegium, i Observatorium, nie był WJPanom szkodliwy...“
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_73
  Date
  1776 02 19
  View object
 • Title
  „Tak przywykł do maructwa Przeswietnego Magistratu, iz lubo prezenty tey poczty nie odebrałem...“
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_83
  Date
  1776 04 08
  View object
 • Title
  „Przez powracającego ztąd JPa Ignacego Ekkenfeldra, mam honor odpisać mojemu Dobr na trzy listy jego, z ktorych...“
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_92
  Date
  1776 06 04
  View object
 • Title
  „Wyjazd Podkanclerżego do Słonima nie powinien był przeszkodzić wyiazdowi W M Pana do Szczors...“
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_93
  Date
  1776 06 27
  View object
 • Title
  „O podpisaney Moskwie ratyfikacyi kraju wedle traktatu zabranego...“
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_98
  Date
  1776 09 09
  View object