Digital Collections

Topic

Clear active filters

Creator

Topic

Show more

Language

Place

Show more

Rights

Search results

 • Title
  Duomenys apie Kėdainių dvaro pajamas
  Shelfmark
  F4-(A216)16999,17024,17025,17031,17033,17072,17077
  Date
  1673-1677
  View object
 • Title
  Radvilienės nurodymai Kėdainių administracijai
  Shelfmark
  F4-(A206)16250-16254
  Date
  1596
  View object
 • Title
  Mikalojaus Kiškos sprendimas
  Shelfmark
  F4-(A206)16257
  Date
  1613 12 17
  View object
 • Title
  „Выпис Скниг Справ Кгродских...“ [Paco nurodymas]
  Shelfmark
  F4-(A207)16279
  Date
  1634 03 09
  View object
 • Title
  Mokesčių rinkėjo pakvitavimai
  Shelfmark
  F4-(A207)16280,16282
  Date
  1634, 1635
  View object
 • Title
  „Alexander Woyniat poborca...“ [Pakvitavimas]
  Shelfmark
  F4-(A207)16281
  Date
  1635 05 08
  View object
 • Title
  „Выпис Скниг Справ Кгродских...“ [Vaznio liudijimas]
  Shelfmark
  F4-(A207)16283
  Date
  1635 08 22
  View object
 • Title
  Nuostolių sąrašas
  Shelfmark
  F4-(A207)16298
  Date
  1622
  View object
 • Title
  „Выпис скниг справ...“ [Vaznio liudijimas]
  Shelfmark
  F4-(A208)16456
  Date
  1635 08 19
  View object
 • Title
  „Bogusław Radziwił Xiąże na Birzach Dubinkach...“
  Shelfmark
  F4-(A215)16941
  Date
  1666 04 06
  View object
 • Title
  Byla dėl Kėdainių dvaro dalies
  Shelfmark
  F4-(A216)17034-17039,17041,17042,17045,17048,17050-17053,17056,17088,17093
  Date
  1770, 1771
  View object
 • Title
  „Jeremiasz Graurogh Graff zesłany Rewizor...“
  Shelfmark
  F4-(A216)17073
  Date
  1676 06 25
  View object
 • Title
  „Jasnie Oswiecona Miłosciwa Xięzniczko...“ [Skundai]
  Shelfmark
  F4-(A216)17074
  Date
  1676
  View object
 • Title
  Radvilaitės komisarų sprendimas
  Shelfmark
  F4-(A217)17177,17222
  Date
  1686 04 08
  View object
 • Title
  „Boguslav Radziwiłł Xze na Birzach Dubinkach...“
  Shelfmark
  F4-(A219)17313
  Date
  16[69] 03 28
  View object
 • Title
  Pranešimas apie Kėdainių dvaro valdymo perdavimą
  Shelfmark
  F4-(A219)17319
  Date
  1659 08 18
  View object
 • Title
  Przychod Gotowych pieniedzy z Prowentow Kieydanskich
  Shelfmark
  F4-(A219)17327
  Date
  1660 12
  View object
 • Title
  „Kopie z Komportacyi...“ [Kėdainių dvaro nuosavybės dokumentų rinkinys]
  Shelfmark
  F4-(A219)17330-17333,17396-17401
  Date
  1818
  View object
 • Title
  Kėdainių dvaro kaimų įkeitimo dokumentai
  Shelfmark
  F4-(A219)17334,17354
  Date
  1706-1712
  View object
 • Title
  Laiškas Jonui Komorovskiui (Janowi z Zywca Komorowskiemu Pisarzowi Ziemskiemu Mozyrskiemu Regimentarzowi Woysk JoKm)
  Creator
  Kaminski
  Shelfmark
  F4-(A219)17341
  Date
  1708 05
  View object
 • Title
  Laiškai (5) neįvardintų kunigaikščių patarėjui Richardui Ferui (Rychardowi Ferhowi Consiliarzowi)
  Creator
  Kaminski, Krzysztof
  Shelfmark
  F4-(A219)17346,17348-17350,17352
  Date
  1709, 1710
  View object
 • Title
  „August Wtory z Bozey ŁaskiKrol Polski...“ [Teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F4-(A220)17402
  Date
  1711 06 22
  View object
 • Title
  Instrukcya do Kieydan cum attinentis do Rewizorskiey Comissiy dana od Comissiy JoKMCi
  Shelfmark
  F4-(A220)17410
  Date
  1722 11 20
  View object
 • Title
  „Wypis z Xiąg Grodzkich...“ [Vaznio liudijimas]
  Shelfmark
  F4-(A220)17422
  Date
  1731 02 26
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Surrogatorskich Xięstwa Zmudzkiego
  Shelfmark
  F4-(A220)17444
  Date
  1742 09
  View object
 • Title
  Vaznio pranešimas
  Shelfmark
  F4-(A221)17445,17447
  Date
  1760 05
  View object
 • Title
  Mokesčių dokumentai
  Shelfmark
  F4-(A221)17456-17459
  Date
  1764
  View object
 • Title
  Kėdainių dvaro laikytojų byla
  Shelfmark
  F4-(A221)17462,17463,17466
  Date
  1767, 1770
  View object
 • Title
  Pakvitavimai apie Kėdainių valsčiuje surinktus padūmės ir gėrimų (kapczyzna) mokesčius
  Shelfmark
  F4-(A222)17469,17485,17502,17514
  Date
  1739-1750
  View object
 • Title
  Teismo šaukimas
  Shelfmark
  F4-(A222)17474,17475
  Date
  1738
  View object
 • Title
  Laiškai (11) Kėdainių seniūnui Jurgiui Benetui
  Creator
  Radvila, Boguslavas
  Shelfmark
  F4-(A223)17533,17535,17536,17541,17544,17553,17554,17556-17559
  Date
  1668, 1669
  View object
 • Title
  Выпис Скниг Капътуровых повету Ковенъского
  Shelfmark
  F4-(A223)17542
  Date
  1669 03 20
  View object
 • Title
  „Poniew... niesposobnem zdrowiem Jm Pana Marszałka...“ [Informacija Kėdainių dvaro mokesčių surinkimo klausimais]
  Shelfmark
  F4-(A223)17573,17574
  Date
  16
  View object
 • Title
  Laiškas neįvardintam Vilniaus evangelikų dvasininkui
  Creator
  Neįvardintas autorius
  Shelfmark
  F4-(A223)17579
  Date
  16
  View object
 • Title
  „Kopia Rewersalnego kątraktu od Zeszłego JXa Judynowicza...“
  Shelfmark
  F4-(A224)17586
  Date
  1768 03 01
  View object

Pages