Digital Collections

Topic

Place

Clear active filters

Creator

Topic

Show more

Language

Rights

Search results

 • Title
  Mikalojaus Kiškos sprendimas
  Shelfmark
  F4-(A206)16257
  Date
  1613 12 17
  View object
 • Title
  Nuostolių sąrašas
  Shelfmark
  F4-(A207)16298
  Date
  1622
  View object
 • Title
  „Bogusław Radziwił Xiąże na Birzach Dubinkach...“
  Shelfmark
  F4-(A215)16941
  Date
  1666 04 06
  View object
 • Title
  Duomenys apie Kėdainių dvaro pajamas
  Shelfmark
  F4-(A216)16999,17024,17025,17031,17033,17072,17077
  Date
  1673-1677
  View object
 • Title
  „Jeremiasz Graurogh Graff zesłany Rewizor...“
  Shelfmark
  F4-(A216)17073
  Date
  1676 06 25
  View object
 • Title
  „Jasnie Oswiecona Miłosciwa Xięzniczko...“ [Skundai]
  Shelfmark
  F4-(A216)17074
  Date
  1676
  View object
 • Title
  Radvilaitės komisarų sprendimas
  Shelfmark
  F4-(A217)17177,17222
  Date
  1686 04 08
  View object
 • Title
  „Boguslav Radziwiłł Xze na Birzach Dubinkach...“
  Shelfmark
  F4-(A219)17313
  Date
  16[69] 03 28
  View object
 • Title
  Przychod Gotowych pieniedzy z Prowentow Kieydanskich
  Shelfmark
  F4-(A219)17327
  Date
  1660 12
  View object
 • Title
  Vaznio pranešimas
  Shelfmark
  F4-(A221)17445,17447
  Date
  1760 05
  View object
 • Title
  Pakvitavimai apie Kėdainių valsčiuje surinktus padūmės ir gėrimų (kapczyzna) mokesčius
  Shelfmark
  F4-(A222)17469,17485,17502,17514
  Date
  1739-1750
  View object
 • Title
  Laiškas neįvardintam Vilniaus evangelikų dvasininkui
  Creator
  Neįvardintas autorius
  Shelfmark
  F4-(A223)17579
  Date
  16
  View object
 • Title
  „Kopia Rewersalnego kątraktu od Zeszłego JXa Judynowicza...“
  Shelfmark
  F4-(A224)17586
  Date
  1768 03 01
  View object
 • Title
  „Inwentarz Folwarku Pakszteliszek po zeszłey Mikołajowey Paksztelowey...“
  Shelfmark
  F4-(A224)17634
  Date
  1777 09 13
  View object
 • Title
  „Reiestr Po taksie Jm Pana Starosty Kieydanskie[go]...“
  Shelfmark
  F4-(A224)17668
  Date
  17
  View object
 • Title
  Laiškai (29) Brandenburgo kurfiursto patarėjams Ferui (Janowi Ryhardowi Fehrrowi) ir Morštinui (Zbigniewowi Zraciborska Morsztynowi Miecznikowi Mozyrskiemu)
  Creator
  Kosciuszko, Daniel
  Shelfmark
  F4-(A225)17682,17693,17696,17701,17702,17706,17708-17712,17718,17723,17729...
  Date
  1680-1685
  View object
 • Title
  „Summariusz Wybranego Cynszu ze Włosci Kieydanskiey...“
  Shelfmark
  F4-(A225)17692
  Date
  1682
  View object
 • Title
  „Opisanie Prowentow Maiętnosci Kieydanskiey za Rok 1681...“ [Dokumento fragmentas]
  Shelfmark
  F4-(A225)17695
  Date
  1682
  View object
 • Title
  „Relatia z Revisiey Kieydanskiey... “
  Shelfmark
  F4-(A225)17715
  Date
  1683 12 03
  View object
 • Title
  „Msci Panie Marszałku...“ [Kėdainių dvaro gyventojų prašymas]
  Shelfmark
  F4-(A225)17720
  Date
  1684
  View object
 • Title
  Laiškai (3) Brandenburgo kurfiursto patarėjams Morštinui (Zbigniewowi Zraciborska Morsztynowi Miecznikowi Mozyrskiemu) ir Ferui (Janowi Ryhardowi Fehrrowi)
  Creator
  Kosciuszko, Daniel
  Shelfmark
  F4-(A225)17740,17746,17752
  Date
  1684
  View object
 • Title
  Valstiečio sumušimo bylos dokumentai
  Shelfmark
  F4-(A227)17789,17790
  Date
  1808, 1809
  View object
 • Title
  Skundai Kėdainių komisarui
  Shelfmark
  F4-(A227)17792,17808
  Date
  1809
  View object
 • Title
  Kalnaberžės karčiamos nuomotojo skundai
  Shelfmark
  F4-(A227)17793,17794
  Date
  1809 01
  View object
 • Title
  „Do Wielmożnego Jºmsci Pana Ludwika Hornowskiego Starosty Kieydanskiego...“
  Shelfmark
  F4-(A227)17795
  Date
  1809 03 06
  View object
 • Title
  Kalnaberžės vaito pranešimai Kėdainių seniūnui apie kaimo gyventojus
  Shelfmark
  F4-(A227)17796,17799
  Date
  1809 03
  View object
 • Title
  „Do Wielmoznego Mankowskiego Komissarza Ziemskiego Pttu Rosienskiego...“
  Shelfmark
  F4-(A227)17797
  Date
  1809 03 22
  View object
 • Title
  „Do Wielmoznego Jmc Pana Ludwika Hornowskiego Starosty Miasta Kieydan...“
  Shelfmark
  F4-(A227)17798
  Date
  1809 03 22
  View object
 • Title
  „Do Naywyzszey Administracyi JO Xięcia Jmci Dominika Radziwiłła Ordynata Ołyckiego Neswizkiego Kawalera Orderow...“
  Shelfmark
  F4-(A227)17800
  Date
  1809 04 10
  View object
 • Title
  „Do Wielmożnego Zaleskiego Starosty Szwentowskº Generalnego Plenipotenta Jasnie Oswieconº Xiążencia...“
  Shelfmark
  F4-(A227)17802
  Date
  1809 05 23
  View object
 • Title
  Skundai dėl Kėdainių dvaro nuomos sutarties pažeidimų
  Shelfmark
  F4-(A227)17803-17806
  Date
  1809
  View object
 • Title
  „Między Skarbem JO Xcia Jmc Dominika Radziwiłła Ordynata Ołyckiego...“
  Shelfmark
  F4-(A227)17809
  Date
  1810 04 06
  View object
 • Title
  Kėdainių dvaro nuomos dokumentai
  Shelfmark
  F4-(A230)17915,17916
  Date
  1663, [1686
  View object
 • Title
  Kėdainių gėrimų prekiautojų dokumentai
  Shelfmark
  F4-(A230)17919,17920
  Date
  1809
  View object
 • Title
  „Wiadomość opłaconych aręd przez arędarzy Hrabstwa Kieydanskiego...“
  Shelfmark
  F4-(A230)17921
  Date
  1818
  View object

Pages