Digital Collections

Topic

Clear active filters

Creator

Show more

Topic

Show more

Language

Place

Show more

Related persons

Rights

Search results

 • Title
  Vilniaus universiteto profesoriaus Stanislovo Bonifaco Jundzilo portretas
  Shelfmark
  F13-40F
  Date
  1929
  View object
 • Title
  Vilniaus universiteto profesoriaus Andriaus Sniadeckio portretas
  Shelfmark
  F13-27F
  Date
  1929
  View object
 • Title
  Nabożeństwo żałobne w kościele akad. św. Jana przy prochach Joachima Lelewela w dn. 9 października
  Creator
  Łoziński, Józef
  Shelfmark
  F12-686
  View object
 • Title
  Pogrzeb Lelewela. Delegacje Młodzieży Akademickiej i Korporacje na dziedzińcu Skargi
  Creator
  Łoziński, Józef
  Shelfmark
  F12-687
  View object
 • Title
  Pogrzeb Lelewela. Rząd i przedstawiciele Władz w pochodzie
  Creator
  Łoziński, Józef
  Shelfmark
  F12-688
  View object
 • Title
  J. Leleveliui (?) skirta paroda Vilniaus universiteto bibliotekoje
  Shelfmark
  F12-519a_15
  Date
  193-
  View object
 • Title
  „Klisza zaproszenia na nabożenstwo żałobnie za Joachima Lelewela w dniu 10-go czerwca 1861 r."
  Creator
  Witczak, F.
  Shelfmark
  F12-519a_14
  Date
  19--
  View object
 • Title
  „Klisza litografji, przedstawiającej Joachima Lelewela, a ofiarowanej Bibliotece Uniwersyteckiej w Wilnie..."
  Creator
  Witczak, F.
  Shelfmark
  F12-519a_13
  Date
  19--
  View object
 • Title
  „Klisza stroncy 220-tej z Rocznika Towarzystwa Polskiego Literacko-Artystycznego w Paryżu 1911-1912 r. “
  Creator
  Witczak, F.
  Shelfmark
  F12-519a_12
  Date
  19--
  View object
 • Title
  „Klisza, przedstawiająca komplet oryginalnych rejestrów inhumacyjnych z wyłożonym tomem, zawierającym na stronie 108-mej i 109-tej a pod poz.: 1072-gą zapis inhumacj trumny z zwłokami Joachima Lelewela "
  Creator
  Witczak, F.
  Shelfmark
  F12-519a_11
  Date
  19--
  View object
 • Title
  „Klisza, przedstawiająca komplet oryginalnych tytułów koncesyj z wyłożonym tomem, zawiarającym oryginalny tytuł koncesji wieczystej grobu lelewelowskiego "
  Creator
  Witczak, F.
  Shelfmark
  F12-519a_10
  Date
  19--
  View object
 • Title
  „Klisza oryginalnego zezwolenia dot. Restauracji grobu lelewelowskiego, wydanego p. Władysławowi Cieszkowskiemu, w dniu 15-go maja 1911 r. "
  Creator
  Witczak, F.
  Shelfmark
  F12-519a_9
  Date
  19--
  View object
 • Title
  „Klisza oryginalnego zezwolenia dot. Restauracji grobu lelewelowskiego, wydanego p. Dr. Loewenhardowi w dniu 22-go sierpnia 1898 r. "
  Creator
  Witczak, F.
  Shelfmark
  F12-519a_8
  Date
  19--
  View object
 • Title
  „ Klisza strony 4-tej oryginalnego aktu fundacji grobu lelewelowskiego z dnia 23-go lutego 1839 r., za nr.: 83 "
  Creator
  Witczak, F.
  Shelfmark
  F12-519a_7
  Date
  19--
  View object
 • Title
  „ Klisza strony 3-ciej oryginalnego aktu fundacji grobu lelewelowskiego z dnia 23-go lutego 1839 r., za nr.: 83 "
  Creator
  Witczak, F.
  Shelfmark
  F12-519a_6
  Date
  19--
  View object
 • Title
  „ Klisza strony 2-giej oryginalnego aktu fundacji grobu lelewelowskiego z dnia 23-go lutego 1839 r., za Nr 83 "
  Creator
  Witczak, F.
  Shelfmark
  F12-519a_5
  Date
  19--
  View object
 • Title
  „ Klisza strony l-szej oryginalnego aktu fundacji grobu lelewelowskiego z dnia 23-go lutego 1839 r., za Nr.: 83 "
  Creator
  Witczak, F.
  Shelfmark
  F12-519a_4
  Date
  19--
  View object
 • Title
  „Klisza strony 108-mej oryginalnego rejestru inhumacyjn. z widoczną datą inhumacji zwłok Joachima Lelewela"
  Creator
  Witczak, F.
  Shelfmark
  F12-519a_3
  Date
  19--
  View object
 • Title
  „Klisza strony 108-mej oraz 109-tej oryginalnego rejestru inhumacyjnego z widocznym zapisem inhumacji zwłok Joachima Lelewela "
  Creator
  Witczak, F.
  Shelfmark
  F12-519a_2
  Date
  19--
  View object
 • Title
  „ Klisza klepsydry litografowanej Joachima Lelewela z dnia 17-go czerwca 1861 r."
  Creator
  Witczak, F.
  Shelfmark
  F12-519a_1
  Date
  19--
  View object
 • Title
  J. Lelevelio portretas
  Creator
  Jaroczyński, M.
  Shelfmark
  F12-471
  Date
  1886
  View object
 • Title
  Pogrzeb Lelewela. Orszak Profesorów, Senatów i Rektorów
  Creator
  Łoziński, Józef
  Shelfmark
  F12-684
  View object
 • Title
  Karolio Lelevelio portretas
  Creator
  Beyer, Karol Adolf
  Shelfmark
  F12-673
  Date
  18--
  View object
 • Title
  J. Lelevelis savo darbo kambaryje Briuselyje
  Creator
  Gumiński, Polikarp
  Shelfmark
  F12-672
  Date
  1903
  View object
 • Title
  „Carte nationale"
  Shelfmark
  F12-670
  Date
  18--
  View object
 • Title
  „Poland's Patriots"
  Shelfmark
  F12-669
  Date
  1865
  View object
 • Title
  J. Lelevelis mirties patale
  Creator
  Faliński, Franciszek
  Shelfmark
  F12-671
  Date
  1861
  View object
 • Title
  „Nauka jest moją drugą ojczyżna"
  Creator
  Hoszowski, Edward
  Shelfmark
  F12-663
  Date
  1935
  View object
 • Title
  „Dzieje ogólnie wzięte"
  Shelfmark
  F12-664
  Date
  1909
  View object
 • Title
  J. Lelevelis darbo kabinete
  Shelfmark
  F12-592
  Date
  S. a
  View object
 • Title
  J. Lelevelio portretai
  Shelfmark
  F12-585
  Date
  1938
  View object
 • Title
  J. Lelevelio namas Varšuvoje
  Creator
  Krzemiński, F.
  Shelfmark
  F12-587
  Date
  1916
  View object
 • Title
  J. Lelevelio namas Briuselyje
  Shelfmark
  F12-593
  Date
  1938 01 24
  View object
 • Title
  Paminklinė lenta J. Leleveliui ant jo namo Briuselyje
  Shelfmark
  F12-594
  Date
  1938 01 24
  View object
 • Title
  J. Lelevelio portretas rėmelyje
  Shelfmark
  F12-614
  Date
  S. a
  View object

Pages