Digital Collections

Creator

Show more

Topic

Show more

Language

Place

Show more

Related persons

Rights

Search results

 • Title
  W Sprawie za Trzema Aktoratami y Żałobami
  Shelfmark
  F8-3810
  View object
 • Title
  Laiškai (2) broliui Žemaičių kanauninkui, Kražių klebonui Matui Kondratui
  Creator
  Kondrat, Romuald
  Shelfmark
  F8-3552
  View object
 • Title
  Laiškas neišaiškintam asmeniui
  Creator
  Kondrat, R[omuald]
  Shelfmark
  F8-3551
  View object
 • Title
  Laiškai (18) žmonai
  Creator
  Siesicki, Leonard
  Shelfmark
  F8-3352
  View object
 • Title
  Motinos laiškai (4) Leonardui Siesickiui
  Shelfmark
  F8-3350
  View object
 • Title
  Указъ его императорскаго величества... изъ Поневежской дворянской опеки
  Shelfmark
  F8-2584
  View object
 • Title
  Laiškas broliui Anuprui
  Creator
  Pietraszkiewicz, Józef
  Shelfmark
  F24-120
  Date
  1826 12 17
  View object
 • Title
  Laiškai (9) artimiesiems
  Creator
  Pietraszkiewicz, Onufry
  Shelfmark
  F24-110
  Date
  1829
  View object
 • Title
  „Interessa Całego Wydziału Skarbowe...“
  Shelfmark
  F19-51
  Date
  po 1804
  View object
 • Title
  „Wielmozny Mosci Dobrodzieiu Notatę expensy Szczegolney...“
  Creator
  Nadgłowski
  Shelfmark
  F19-46b
  Date
  1792 04 13
  View object
 • Title
  „Jeszczem się osobiscie nie widzial z IM Panem Klugiem...“
  Creator
  Sniadecki, Józef
  Shelfmark
  F19-42c_9
  Date
  1793 03 12
  View object
 • Title
  „Stosowne do pierwszego moiego Listu odpisuię WM Panu...“
  Creator
  Sniadecki, Józef
  Shelfmark
  F19-42c_5
  Date
  1791 11 25
  View object
 • Title
  „Jasnie oswiecony Mci xiąze Dobrodzieiu...“
  Creator
  Kołłątaj, Hugo
  Shelfmark
  F19-36l
  Date
  1783 06 23
  View object
 • Title
  „Jasnie Wielmozny Mosci Dobrodzieiu Mam polecenie...“
  Creator
  Kluczewski, P.
  Shelfmark
  F19-36c
  Date
  1824 04 02
  View object
 • Title
  „Wierzę jak niezmiernie WW Pana Dobrodzija uciskają interessa, i dla tego nie...“
  Creator
  Śniadecki, Jan
  Shelfmark
  F19-29_6
  Date
  1782 11 06
  View object
 • Title
  „Bardzoś nas WM Pan Dobrodzi pokrzywdził, iezeliś sobie uniosł ze przestrogi podane...“
  Creator
  Śniadecki, Jan
  Shelfmark
  F19-29_13
  Date
  1782 12 05
  View object
 • Title
  „Bardzosmy tu nad tem rozwazali z JP Jaskiewiczem...“
  Creator
  Śniadecki, Jan
  Shelfmark
  F19-29_11
  Date
  1782 12 01
  View object
 • Title
  „Sposob którego się do tych czas Rzeczpospolita trzymała w Examinowaniu na Seymie...“
  Creator
  [Śniadecki, Jan]
  Shelfmark
  F19-16a
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „Usprawiedliwienie niewinności mnie Wierzeyskiego b[yłego] Marszałka Powiattu Nowogródzkiego, czyli odpowiedź...“
  Creator
  Wierzeyski, Adam
  Shelfmark
  F18-53
  Date
  1817 07 25
  View object
 • Title
  „Mowa JW Jm Pana Meleszka Kasztelana Smolenskiego w Warszawie...“
  Shelfmark
  F18-43
  Date
  XVIII a. pab.-XIX a. pr
  View object
 • Title
  [Laiškas Kazimierui Kontrimui]
  Creator
  Walentynowicz, Kaz[imierz]
  Shelfmark
  F18-26
  Date
  1817 01 07
  View object
 • Title
  „Naymilsza Żono!“ [Laiškas žmonai]
  Creator
  Prószyński, Michał
  Shelfmark
  F18-25
  Date
  1817 03 13
  View object
 • Title
  [Laiškai (4) broliui Kazimierui Kontrimui]
  Creator
  Kontrym, Jan
  Shelfmark
  F18-23
  Date
  1816-1824
  View object
 • Title
  [Laiško neišaiškintam asmeniui juodraštis]
  Creator
  [Strzecki, Andrzej]
  Shelfmark
  F17-8n
  Date
  XVIII a. II pusė
  View object
 • Title
  Niewidziałem potreby osobnym listem
  Creator
  Strzecki, Andrzej
  Shelfmark
  F17-8a
  View object
 • Title
  „Wielmożny M[oś]ci Dobrodzieiu Według rozkazu Wm. Pana Dobrodzieia, posyłam...“
  Creator
  Dobševičius, Benediktas
  Shelfmark
  F16-9e_1
  Date
  1793 08 22
  View object
 • Title
  „Mialem pojutrze wyjechac do Szczors, i z WMcią D[obrodzie]jem miec krotkie...“
  Creator
  Jankowski, Sebastian
  Shelfmark
  F16-7_9
  Date
  1775 08 05
  View object
 • Title
  „W Warszawie kiedys my się znaydowali, ostrzegalem WMci, ze na Corpus astronomiczne...“
  Creator
  Jankowski, Sebastian
  Shelfmark
  F16-7_7
  Date
  1775 03 31
  View object
 • Title
  „Do dnia 24 Elapsii a 1ma Ejusdem bawilem się na Kapitule w Worniach...“
  Creator
  Jankowski, Sebastian
  Shelfmark
  F16-7_6
  Date
  1775 03 04
  View object
 • Title
  „Prybywszy tej godziny z Janapola od JWo Biskupa Zmud[skieg]o, wraz...“
  Creator
  Jankowski, Sebastian
  Shelfmark
  F16-7_2
  Date
  1774 09 24
  View object
 • Title
  Wielmozny Mosci Rektorze Dobrodzieiu! Widzę ze się iuz Litwa wcale z Koroną pogodzi gdyz iuz te same ze wszystkim
  Creator
  Čenpinskis, Pavelas
  Shelfmark
  F16-6_2
  View object
 • Title
  „Zaczętego Roku nowego wzajemnie z serca winszuję, a z nim nowych i statecznych...“
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_68
  Date
  1776 01 06
  View object
 • Title
  Poczynam pisać przed odebraniem poczty, a to dla tego żebym się z Gazetami nie opoznił
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_5
  View object
 • Title
  „Wybacz W[ielmozny] P[anie] mojemu zapamiętalstwu, że na pisawszy przeszlą srzodową pocztą...“
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_37
  Date
  1775 06 26
  View object
 • Title
  „Slysze że X. Gzowski dopędził Xma Biskupa w Grodnie z doniesieniem o zaszłey smierci IXa Prozora, oraż rady..“
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_34
  Date
  1775 02 08
  View object

Pages