Digital Collections

Topic

Rights

Clear active filters

Creator

Show more

Topic

Show more

Language

Place

Show more

Related persons

Search results

 • Title
  Laiškas kunigaikščiui [Kristupui Radvilai]
  Creator
  Tiškevičius, Jurgis
  Shelfmark
  F4-(A205)16017
  Date
  1627 09 01
  View object
 • Title
  „Ordinaria naznaczona na wychowanie Xdzu Reiholdowi...“
  Shelfmark
  F4-(A211)16513
  Date
  1643
  View object
 • Title
  „Jasnie Wielmoznemu ... Xiędzu Jerzemu Tyszkiewiczowi...“
  Shelfmark
  F4-(A212)16703
  Date
  XVII a. vid
  View object
 • Title
  „Ja nizey na podpisie mianowany...“ [Pasižadėjimas]
  Shelfmark
  F4-(A213)16793
  Date
  166-
  View object
 • Title
  Desideria X. Minwida
  Shelfmark
  F4-(A216)17015
  Date
  166-
  View object
 • Title
  Laiškas Boguslavui Radvilai
  Creator
  Bennett
  Shelfmark
  F4-(A216)17087
  Date
  1670 01 04
  View object
 • Title
  Kėdainių gyventojų susitarimas
  Shelfmark
  F4-(A217)17179
  Date
  1686
  View object
 • Title
  Laiškai (2) Upytės kardininkui, Kėdainių seniūnui Danieliui Kosciuškai
  Creator
  Radvilaitė, Liudvika Karolina
  Shelfmark
  F4-(A219)17290,17303
  Date
  1681
  View object
 • Title
  „Jasnie Wielmozny w Bogu przewielebny ... Biskupie Wilenski...“ [Kėdainių gyventojų skundas]
  Shelfmark
  F4-(A219)17295
  Date
  16
  View object
 • Title
  Kėdainių dvaro kaimų įkeitimo dokumentai
  Shelfmark
  F4-(A219)17334,17354
  Date
  1706-1712
  View object
 • Title
  От Яна Станислава Кеиштора Старосты Ковенского
  Shelfmark
  F4-(A219)17387
  Date
  1654 11 13
  View object
 • Title
  Laiškas Kupiškio dekanui ir klebonui Čaikovskiui, aktuotas Ukmergės pilies teisme
  Creator
  Brzostowski, Konstanty Kazimierz
  Shelfmark
  F4-(A220)17404
  Date
  1711 09 08
  View object
 • Title
  „My nizey na podpisaniu rąk naszych wyrazeni...“
  Shelfmark
  F4-(A221)17464
  Date
  1768, 1779
  View object
 • Title
  Illucydacya Sprawy JOO Xiąząt Ichmciow Wojewody y Wojewodzica Wilen z JX Mingayło Plebanem Kieydanskim
  Shelfmark
  F4-(A223)17565
  Date
  1777
  View object
 • Title
  Vaznio pranešimas
  Shelfmark
  F4-(A224)17599,17602
  Date
  1770 10 16
  View object
 • Title
  Susitarimas dėl Pakšteliškių palivarko
  Shelfmark
  F4-(A224)17604,17672,17673
  Date
  1771 04 18
  View object
 • Title
  Josvainių klebono Motiejaus Kobylinskio patvirtinimo Kėdainių klebonu dokumentai
  Shelfmark
  F4-(A231)17932
  Date
  1598
  View object
 • Title
  Ordinaria Ichm Xięzy Birzanskych
  Shelfmark
  F4-(A232)18056
  Date
  16
  View object
 • Title
  „Regestr Dokumentow, które się posyłaią do Wilna w sprawie konsystorskiey z JX. Mingayłem Plebanem Kieydańskim...“
  Shelfmark
  F4-(A224)17597
  Date
  1770 07 28
  View object
 • Title
  [Dvasininkai]
  Creator
  Bartelsas (Barthels), Artūras (Artur)
  Shelfmark
  F78-62
  Date
  1844
  View object
 • Title
  „Benedikt Woyna kustosz koscioła katedralskiego y też Administrator [...] Biskupstwa Wilenskiego... “ [Kėdainių klebono paskyrimas]
  Shelfmark
  F4-(A232)18079
  Date
  1598 08 03
  View object
 • Title
  Zygmunt Trzeci etc
  Shelfmark
  F4-(A232)18118
  Date
  1618
  View object
 • Title
  X. Debowski
  Shelfmark
  F5-A1-204
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „Do Nominata Biskupa Suffragana Wileńskiego...Kłągiewicz.". [Pranešimai apie netinkamą kunigo elgesį]
  Shelfmark
  F5-A11-2411-2412
  Date
  1828
  View object
 • Title
  [Kunigo Andriaus Daniševskio bylos dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A10-2337-2346
  Date
  1846-1851
  View object
 • Title
  „Благословение Селивестра божью милостью архиепископа митрополита Киевскаго..."
  Shelfmark
  F5-A21-4238/1
  Date
  apie 1556-1567
  View object
 • Title
  [Grigaliaus Bartoševičiaus bylos Vilniaus unitų dvasinėje konsistorijoje dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A26-4537-4563
  Date
  1826-1827
  View object
 • Title
  „Благословение Макария божью милостью архиепископа митрополита Киевскаго..."
  Shelfmark
  F5-A21-4233/4
  Date
  1548 06 19
  View object
 • Title
  [Pinsko ir Turovo unitų vyskupijos kapitulos sprendimas dėl šventikų skaičiaus cerkvėje]
  Shelfmark
  F5-A21-4255/1
  Date
  1672 04 24
  View object
 • Title
  „Жикгимонт божью милостью король Польский...". [Žygimanto Senojo raštas Vilniaus vyskupui]
  Shelfmark
  F5-A21-4233/3
  Date
  1545 09 22
  View object
 • Title
  „Obyczaje towarzystwa świeckiego i duchoweństwa..."
  Creator
  [Kowalewski, Józef Szczepan]
  Shelfmark
  F11-10
  Date
  XIX a
  View object
 • Title
  Laiškai (5) J. Leleveliui
  Creator
  Garbowski, F.
  Shelfmark
  F12-220
  Date
  1818-1821
  View object
 • Title
  Laiškai (4) J. Leleveliui
  Creator
  Gawroński, J.
  Shelfmark
  F12-221
  Date
  1830
  View object
 • Title
  „Jasnie Wielmozny Mci Dobr.! Wszelkie Rozkazy, nawet wszelkie...“
  Creator
  Bistšickis, J. F.
  Shelfmark
  F16-4_14
  Date
  1789 01 13
  View object
 • Title
  „Dzisieyszey poczty zadnego listu od W Pana nie miałem, znać że nie...“
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_6
  Date
  1774 08 31
  View object

Pages