Digital Collections

Topic

 • cancel Bylinėjimasis (teisė)

Rights

Clear active filters

Creator

Topic

Show more

Language

Place

Show more

Related persons

Search results

 • Title
  My Komisszarze na TrybunałSkarbowy W[iełkieg]o X[ięstw]u L[itewskieg]o
  Shelfmark
  F8-3619
  View object
 • Title
  [Laiškai Imperatoriškojo Vilniaus universiteto rektoriui Janui Sniadeckiui]
  Creator
  Karczewski, I.
  Shelfmark
  F19-36a
  Date
  1810-1811
  View object
 • Title
  [Laiškas Jonui Sniadeckiui]
  Creator
  Dziewiałtowski, Gintowt
  Shelfmark
  F19-35e
  Date
  1791 05 01
  View object
 • Title
  „Wypis z Xiąg Tribunału Głło Wo X Lttgo Spraw Potocznych w Nowogrodku..."
  Shelfmark
  F18-45
  Date
  1746
  View object
 • Title
  „O rozdwoieeniu się Tribunalu za niedopuszczeniem do Izby Sądowey wielkiey..."
  Shelfmark
  F18-33_3
  Date
  XVIII a. pab
  View object
 • Title
  „W Sprawie za Dwuma Aktoratami y załobami do nich nalezącemi..."
  Shelfmark
  F18-30
  Date
  1745 07 27
  View object
 • Title
  „Jasnie Wielmozny y Osobliwy Mci Dobrodzieiu Wyczytawszy z Listu...“
  Creator
  Grodzicki, Tomasz
  Shelfmark
  F16-9g_1
  Date
  1790 12 21
  View object
 • Title
  „Jasnie Wielmozny Pnie Dobrodzieju Sprawa WPa Romera Sędziego Ziem[skiego] Trockiego...“
  Creator
  Turski, A.
  Shelfmark
  F16-11h_1
  Date
  1787 05 26
  View object
 • Title
  „Wielmozny mosci Dobrodzieju. Pisze WWM Pan Dobr azebym na Hryszkiewicza Imieniem Panskim...“
  Creator
  Turski, A.
  Shelfmark
  F16-11h_2
  Date
  1792 01 11
  View object
 • Title
  Jan Trzeci z Bożey łaski Krol Polski Wielki Xiąże Litewski
  Shelfmark
  F8-3259
  View object
 • Title
  Ja nizey podpisany wiadomo czynię tym moim Plenipotencyinnym Dokumentem
  Shelfmark
  F8-3288
  View object
 • Title
  „Nayiasnieyczy naypotężnieszy wielki Monarcho Imperatorze Alexandrze Pawlowiczu..."
  Shelfmark
  F8-1442
  Date
  1814
  View object
 • Title
  „Wypis z xiąg Grodzkich Powiatu Upitskiego"
  Shelfmark
  F8-1415
  Date
  1718 07 14
  View object
 • Title
  „Żałował opowiadał y Solenitew Manifestując protestowałnie..."
  Shelfmark
  F8-1414
  Date
  1717
  View object
 • Title
  Wielmozny Mci Dobrodzieiu. Poniewasz mam wielkę krzywdę
  Shelfmark
  F8-4085
  View object
 • Title
  Дело Cъ Помещиком Россiенского Уезда Янушкевичом о притезанiи ихъ къ Г. Статскому Советнику Карпю о возврате уплоченныхъ Отцемь ихъ денегь за растраченную Регентомъ Кудревичемъ сумму Дворянь Грондзкихъ
  Shelfmark
  F8-3695
  View object
 • Title
  Excerpt Aktovatu do Regestrow
  Shelfmark
  F8-3679
  View object
 • Title
  Выпис С книг Справ Кгродских враду Староства Упитского
  Shelfmark
  F8-3677
  View object
 • Title
  Excerpt Processu z Protokułu Grod[zkieg]o Pttu Szawels[kieg]o
  Shelfmark
  F8-3662
  View object
 • Title
  Wedle Ukazu Jego Imperatorskiey Mośći Samowładnącego Całą Rossyą
  Shelfmark
  F8-3651
  View object
 • Title
  Я Грыгореи Юревич Остик дворенин его королевское
  Shelfmark
  F8-3650
  View object
 • Title
  Ja Jeneral JKMci nizey wyrazony zeznawam tym moim relacyinym podanego mandatu kwitem
  Shelfmark
  F8-3627
  View object
 • Title
  Laiškas neišaiškintam asmeniui
  Creator
  Paszkiewicz, Kazimierz
  Shelfmark
  F8-3586
  View object
 • Title
  Biskupa Zmudzkiego i Kawalera Xięcia Giedroycia
  Shelfmark
  F8-3521
  View object
 • Title
  Neišaiškinto asmens laiškai (2) Žemaičių kanauninkui, Kražių klebonui Matui Kondratu
  Shelfmark
  F8-3564
  View object
 • Title
  Neišaiškinto asmens laiškas Žemaičių kanauninkui Matui Kondratui
  Shelfmark
  F8-3563
  View object
 • Title
  Laiškas Žemaičių kanauninkui Matui Kondratui
  Creator
  Sukrzewski
  Shelfmark
  F8-3558
  View object
 • Title
  1814 Marca 17 WJP Skrzełaski
  Shelfmark
  F8-3494
  View object
 • Title
  Katarzyna druga z bozey łaski imperatorowa wszech Rossyi
  Shelfmark
  F8-3488
  View object
 • Title
  Ja Michał Kissarzewski Chorązy Smolenski
  Shelfmark
  F8-3484
  View object
 • Title
  Jóżeff Kowalewski Czynię wiadomo tym moim Kwietencyinym Dokumentem
  Shelfmark
  F8-3478
  View object
 • Title
  Wedle Ukazu Jego Imperatorskiey Mości
  Shelfmark
  F8-3472
  View object
 • Title
  Wedle Ukazu Jego Imperatorskiey Mosci Samowładnącego Calą Rossyą
  Shelfmark
  F8-3470
  View object
 • Title
  Biskupa Zmudzkiego i Kawalera Xięcia Giedroycia
  Shelfmark
  F8-3450
  View object
 • Title
  1815 Года Апреля 2го Дня по указу Его Императорскаго Величества
  Shelfmark
  F8-3447
  View object

Pages