Digital Collections

Topic

 • cancel Bylinėjimasis (teisė)

Rights

Clear active filters

Creator

Topic

Show more

Language

Place

Show more

Related persons

Search results

 • Title
  „Jasnie Wielmozny Pnie Dobrodzieju Sprawa WPa Romera Sędziego Ziem[skiego] Trockiego...“
  Creator
  Turski, A.
  Shelfmark
  F16-11h_1
  Date
  1787 05 26
  View object
 • Title
  „Wielmozny mosci Dobrodzieju. Pisze WWM Pan Dobr azebym na Hryszkiewicza Imieniem Panskim...“
  Creator
  Turski, A.
  Shelfmark
  F16-11h_2
  Date
  1792 01 11
  View object
 • Title
  „Aktoraty do wpisania w Regestr Summarii Processus Kommissyi Spraw po Jezuickich...“
  Creator
  Jankowski, Sebastian
  Shelfmark
  F16-18
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „Wielmozny Mci Panie Podstarosci powiatu [Lydskiego]...“
  Creator
  Hryniewiecki, Stefan
  Shelfmark
  F16-22a
  Date
  1752 07 12
  View object
 • Title
  Owoż list JX Strzeckiego z Krakowa na ręcę moje przysłany
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_129
  View object
 • Title
  Tey poczty nic niemiałem od WWMc Pana. Spodziewałem się od JX Kundzicza
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_131
  View object
 • Title
  Podkanclerży 10 6sentii już stanął w Szczorsach. Juz dopiero
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_135
  View object
 • Title
  Spodziewam się przeszłą moja expedycya, przy ktorey
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_137
  View object
 • Title
  „Jasnie Wielmozny y Osobliwy Mci Dobrodzieiu Wyczytawszy z Listu...“
  Creator
  Grodzicki, Tomasz
  Shelfmark
  F16-9g_1
  Date
  1790 12 21
  View object
 • Title
  „W Sprawie za Dwuma Aktoratami y załobami do nich nalezącemi..."
  Shelfmark
  F18-30
  Date
  1745 07 27
  View object
 • Title
  „O rozdwoieeniu się Tribunalu za niedopuszczeniem do Izby Sądowey wielkiey..."
  Shelfmark
  F18-33_3
  Date
  XVIII a. pab
  View object
 • Title
  „Wypis z Xiąg Tribunału Głło Wo X Lttgo Spraw Potocznych w Nowogrodku..."
  Shelfmark
  F18-45
  Date
  1746
  View object
 • Title
  [Laiškas Jonui Sniadeckiui]
  Creator
  Dziewiałtowski, Gintowt
  Shelfmark
  F19-35e
  Date
  1791 05 01
  View object
 • Title
  [Laiškai Imperatoriškojo Vilniaus universiteto rektoriui Janui Sniadeckiui]
  Creator
  Karczewski, I.
  Shelfmark
  F19-36a
  Date
  1810-1811
  View object
 • Title
  „Wielmożny Miłosciwy Panie Nayosobliwszy...“
  Shelfmark
  F4-(A224)17658
  Date
  1779 06 03
  View object
 • Title
  [Dokumentai dėl Nočiūnų kaimo laisvojo žmogaus Juozapo Vilimo nuosavybės teisių į žemės sklypą]
  Shelfmark
  F8-1027
  Date
  1869
  View object
 • Title
  „Excerpt Processu z Protokuła Uzędowego..."
  Shelfmark
  F8-1030
  Date
  1780 07 03
  View object
 • Title
  „Elzbieta z Gincykow Siemaszkowa Rotmistrzowa Pwt. Wilkiskiego in asistentia Opiekunow czynie wiadomo tym moim ugodliwym kwietancyinym dokumentem..."
  Shelfmark
  F8-1041
  Date
  1811 01 07
  View object
 • Title
  „Uwagi wiedle których prosiċ wypada..."
  Shelfmark
  F8-1043
  Date
  18--
  View object
 • Title
  „Выпис с книг Кгродских враду староства упитского"
  Shelfmark
  F8-1076
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „... Leta Ot naroźenia Syna Boźoho 1637ho m[iesia]ca Marca 17ho dnia..."
  Shelfmark
  F8-1078
  Date
  18--
  View object
 • Title
  „Wladydsław 4tij Bożiu m[i]ł[o]stiu Korol Polski..."
  Shelfmark
  F8-1079
  Date
  18--
  View object
 • Title
  „Wypis s Knih Grodskih Wriadu wo[jewod]stwa Wilenskoho Hodu ot narozenia Syna Boźoho..."
  Shelfmark
  F8-1080
  Date
  1820
  View object
 • Title
  „M[ił]oscywy Panowie urędnicy"
  Shelfmark
  F8-1090
  Date
  18--
  View object
 • Title
  „Excerptt Oświadczenia z Protokułu Potocznego Sądu Ziemskiego ..."
  Shelfmark
  F8-1091
  Date
  1824 03 13
  View object
 • Title
  „Excerptt Processu w Ziemstwie Zaniesiony..."
  Shelfmark
  F8-1092
  Date
  1804-1811
  View object
 • Title
  „Excerptt processu z wniesieniem z protokułu sądowego Ziemskiego..."
  Shelfmark
  F8-1093
  Date
  1812-1814
  View object
 • Title
  „Regestr papierow W[iełmozneg]o Mateusza Meysztowicza..."
  Shelfmark
  F8-1094
  Date
  1814 03 23
  View object
 • Title
  „Roczków Decembrownych 1806 Roku. Aktorat Falio 118"
  Shelfmark
  F8-1095
  Date
  1806
  View object
 • Title
  „Stanislaw August z Bożey Łaski Krol Polski..."
  Shelfmark
  F8-1108
  Date
  1787 07 31
  View object
 • Title
  „Ja wozny niżey na podpisaniu Ręki mey wyrażony zaswiadczam..."
  Shelfmark
  F8-1109
  Date
  1794
  View object
 • Title
  „1811 Februaryi 15 dn w Skutku zapadłey Remissy w Sądu Granicznym Appelacyinym..."
  Shelfmark
  F8-1110
  Date
  1811-1824
  View object
 • Title
  „Wypis z Ksiąg Gran[iczne]go appell[acyine]go Powiatu Szawelskiego"
  Shelfmark
  F8-1115
  Date
  1821 10 27
  View object
 • Title
  „Выпис с книг суду земского земли жомоитъское"
  Shelfmark
  F8-1124
  Date
  1600-1607
  View object
 • Title
  „Выпис с книг справ кгродcкихъ враду староства жомоитског[о]"
  Shelfmark
  F8-1125
  Date
  1601 05 19
  View object

Pages