Digital Collections

Topic

Language

Clear active filters

Creator

Topic

Show more

Place

Show more

Rights

Search results

 • Title
  Franciszek Jozeff Godziemba Godebski Woyski y Podstarosci Sądowy Pttu Lidzkiego
  Shelfmark
  F5-A9-2052,2054
  Date
  1762
  View object
 • Title
  „My Bazylianie Konwentu Rohaczewskiego daiemy Kontrakt..."
  Shelfmark
  F5-A5-1408
  Date
  1787 11 30
  View object
 • Title
  „My Comisarze na podpisie...". [Pakvitavimas apie sumokėtus mokesčius]
  Shelfmark
  F5-A5-1120
  Date
  1715 02 22
  View object
 • Title
  [Pakvitavimai Lyskovo bazilijonų vienuolynui]
  Shelfmark
  F5-A28-4922,4928-4929,4931-4932
  Date
  1734-1736
  View object
 • Title
  [Pakvitavimai Lyskovo bazilijonų vienuolynui]
  Shelfmark
  F5-A28-4921,4923-4927,4930
  Date
  1707-1717
  View object
 • Title
  Laiškas Andriui Beneckiui, Kobrino [bazilijonų] vienuolyno vyresniajam
  Creator
  Kropinski, [Stanisław]
  Shelfmark
  F5-A23-4348
  Date
  1753 10 10
  View object
 • Title
  [Pakvitavimai apie pristatytas malkas]
  Shelfmark
  F5-A21-4296-4297
  Date
  1829-1834
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Pinskiego. [Pinsko stačiatikių vienuolyno igumeno pareiškimas]
  Shelfmark
  F5-A21-4263
  Date
  1764 03 02
  View object
 • Title
  Nottatta Kwitow Róźnych Podattach
  Shelfmark
  F5-A20-4194
  Date
  1831
  View object
 • Title
  [Pakvitavimai apie pristatytus maisto produktus ir kt.]
  Shelfmark
  F5-A20-4189-4190
  Date
  1830-1831
  View object
 • Title
  [Pakvitavimai apie pristatytus maisto produktus ir kt.]
  Shelfmark
  F5-A20-4186,4188,4193
  Date
  1830-1831
  View object
 • Title
  [Pakvitavimai apie pristatytas malkas]
  Shelfmark
  F5-A20-4186
  Date
  1832-1833
  View object
 • Title
  „Wiadomość który Folwark w wiedzy Kommissyi Źyrowickiey będący..."
  Shelfmark
  F5-A20-4183
  Date
  1830
  View object
 • Title
  „Z Kommissyi Duchowney Źurowickiey JP Nowickiemu Ekonomowi folwarku Bykiewicz..."
  Shelfmark
  F5-A20-4165-4180
  Date
  1830-1831
  View object
 • Title
  Laiškai ir rašteliai Novickiui, Bikevičių dvaro ekonomui
  Creator
  Tupalski, Antoni
  Shelfmark
  F5-A20-4154-4156,4159-4162
  Date
  1830-1831
  View object
 • Title
  [Žyrovičų seminarijos rektoriaus pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A20-4147
  Date
  1829
  View object
 • Title
  „Rachunek regestrów przychodowych i rozchodowych..."
  Shelfmark
  F5-A20-4143,4194/1
  Date
  1830
  View object
 • Title
  „W ogulnosci którzy chcą bydz w stanie Duchownym i na funduszach..."
  Shelfmark
  F5-A20-4143
  Date
  1830
  View object
 • Title
  „[Róźne]go rodzaiu Zboźa w źiarńnie
  Shelfmark
  F5-A20-4142
  Date
  18--
  View object
 • Title
  Reiestr Narzędzi Muzycznych
  Shelfmark
  F5-A20-4141
  Date
  18--
  View object
 • Title
  „Copia Przywileiu Krola Władysława...". [Privilegijos Žyrovičų miestui]
  Shelfmark
  F5-A20-4137
  Date
  17--], (1642, 1648)
  View object
 • Title
  „Notifikacya o monasterzu Ławryszowskim
  Shelfmark
  F5-A20-4136
  Date
  1701
  View object
 • Title
  „Źyrowickiego Klasztoru Przełoźony w ziasnieniu swoim...". [Fundatorių sąrašas]
  Shelfmark
  F5-A20-4134
  Date
  1810
  View object
 • Title
  „Jaśnie Wielmoźnemu Wikaremu Dyecezyi Greko Unickiey Litewskiey Oficiałowi...Tupalskiemu". [Pranešimas dėl rekrūtų ėmimo]
  Shelfmark
  F5-A20-4131
  Date
  1833 05 13
  View object
 • Title
  Bilet 61. [Pranešimas dėl rekrūtų pristatymo]
  Shelfmark
  F5-A20-4130
  Date
  1811 10 30
  View object
 • Title
  Laiškas [Antanui] Tupalskiui, Lietuvos bazilijonų vienuolynų oficijolui
  Creator
  Benasewicz, L.
  Shelfmark
  F5-A20-4128
  Date
  1832 05 24
  View object
 • Title
  Do Przeswietnego Konsystorza Unitskiego Brzeskiego
  Shelfmark
  F5-A20-4122-4124,4148,4151
  Date
  1828-1832
  View object
 • Title
  Prześwietney Źyrowickiey Administracyyney Duchowney Naywyźey ustanowioney Kommissyi
  Shelfmark
  F5-A20-4112,4119
  Date
  1833
  View object
 • Title
  [LDK vyr. tribunolo remisinis sprendimas]
  Shelfmark
  F5-A20-4107
  Date
  1750
  View object
 • Title
  „Jan Kazimir Boźoiu Miłostyiu Korol Polski...". [Slanimo žemės teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F5-A20-4100/2
  Date
  17--], (1653 11 13)
  View object
 • Title
  Wypis z knih hołownych Trybunalnych u Wilni otprawowanych. [LDK vyr. tribunolo sprendimas]
  Shelfmark
  F5-A20-4100
  Date
  17--], (1640 07 17)
  View object
 • Title
  „Excerpt z Regestrow Sumaryinych...". [Slanimo žemės teismo sprendimas]
  Shelfmark
  F5-A20-4099
  Date
  1791
  View object
 • Title
  „Stanisław August Krol Polski...". [Slanimo žemininkų teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F5-A20-4098
  Date
  1792 03 20
  View object
 • Title
  Wypis z Ksiąg Grodzkich Powiattu Słonimskiego.[Pakvitavimas apie šaukimo į teismą įteikimą]
  Shelfmark
  F5-A20-4097/1
  Date
  1798 04 27
  View object
 • Title
  Tresc Dzieła o Sopielach ze Strony Monastera
  Shelfmark
  F5-A20-4097
  Date
  1803
  View object

Pages