Digital Collections

Topic

Language

Rights

Clear active filters

Creator

Topic

Show more

Place

Show more

Search results

 • Title
  [Laiškai (152) Vilniaus universiteto rektoriui Jonui Sniadeckiui]
  Creator
  Czacki, Tadeusz
  Shelfmark
  F19-31
  Date
  1807-1809
  View object
 • Title
  „Interessa Całego Wydziału Skarbowe...“
  Shelfmark
  F19-51
  Date
  po 1804
  View object
 • Title
  „ Mappa Miasta Uszacza z przyległościami..."
  Shelfmark
  F23-110
  Date
  1792 07 16
  View object
 • Title
  [Laiškai (2) neįvardytam asmeniui]
  Creator
  Hrebnicki, Florian
  Shelfmark
  F48-32654
  Date
  1746
  View object
 • Title
  „Michał z Bozey Łaski Krol...“
  Shelfmark
  F48-32859
  Date
  1673 04 07
  View object
 • Title
  „August Wtory z Bozey Łaski Krol...“
  Shelfmark
  F48-32871
  Date
  1710 02 26
  View object
 • Title
  „August II z Bozey Łaski Krol...“
  Shelfmark
  F48-32873
  Date
  1721 06 07
  View object
 • Title
  Regestr winnego źyta y kop pienięźnych litewskich z Zdzięcioła
  Shelfmark
  F5-A1-109
  Date
  1719
  View object
 • Title
  [Vladislovo Mykolo Markovskio pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A16-3705/2
  Date
  17--
  View object
 • Title
  Laurentius Wołkowicz Kollenko Zakonnik SBW Przełoźony naten czas Monastera Źurowickiego. [Leidimas laikyti sklypą ir namą Žyrovičų miestelyje]
  Shelfmark
  F5-A20-4034
  Date
  1643 12 10
  View object
 • Title
  „W Imie Boga Ojca i Syna y Ducha ...". [Testamentas]
  Shelfmark
  F5-A20-4037
  Date
  1703 04 16
  View object
 • Title
  „Ja Xiądz Cezary Stebnowski Zakonu SBW Konsultor Prowincyi Littewskiey..."
  Shelfmark
  F5-A20-4038
  Date
  1749 12 19
  View object
 • Title
  „In nomine Dni Amen...". [Fundacijos Žyrovičų bazilijonų vienuolynui raštas]
  Shelfmark
  F5-A20-4039
  Date
  17--
  View object
 • Title
  [Aplinkraščiai Lietuvos provincijos bazilijonų vienuolynams]
  Shelfmark
  F5-A20-4040-4066
  Date
  1821-1823
  View object
 • Title
  [Aplinkraščiai Lietuvos provincijos bazilijonų vienuolynams]
  Shelfmark
  F5-A20-4067,4080-4081
  Date
  1826
  View object
 • Title
  [Aplinkraščiai Lietuvos provincijos bazilijonų vienuolynams]
  Shelfmark
  F5-A20-4071-4074
  Date
  1824
  View object
 • Title
  [Aplinkraščiai Lietuvos provincijos bazilijonų vienuolynams]
  Shelfmark
  F5-A20-4073,4075-4079,4085
  Date
  1825
  View object
 • Title
  Proto konsultorowi Prowincyi Przełoźonemu Klasztoru Źyrowickiego Przwielebnieyszemu JXu Leontemu Ohołowi
  Shelfmark
  F5-A20-4082
  Date
  1828 05 09
  View object
 • Title
  Prowincyała Bazyliańskich Litewskiey Prowińcyi Klasztorów N. Opata Leszczyńskiego, Doktora Filosofii X-a Jozafata Źarskiego. [Raštai]
  Shelfmark
  F5-A20-4083
  Date
  1830
  View object
 • Title
  Zalecenie. [Bazilijonų vienuolynų Lietuvoje provincijolo įsakas]
  Shelfmark
  F5-A20-4086
  Date
  18--
  View object
 • Title
  [Žyrovičų bazilijonų vienuolyno žemės mainų su Šidlovičių dvaro žemėmis dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A20-4086a-4090a,4110
  Date
  1751-1752
  View object
 • Title
  „Do P. Kommissyi Źyrowickiey Seminaryiskiey..."
  Shelfmark
  F5-A20-4087
  Date
  18--
  View object
 • Title
  Laiškas Juozui Zavadskiui, Žyrovičų bazilijonų vienuolyno superiorui
  Creator
  Neišaiškintas asmuo
  Shelfmark
  F5-A20-4094
  Date
  1714 06 27
  View object
 • Title
  Proto-Konsultorzowi Prowincyi Rektorowi Gimnazium Przełoźonemu Źyrowickiego Przwielebnemu JX Leontemu Okołowowi
  Shelfmark
  F5-A20-4095
  Date
  1827 01 05
  View object
 • Title
  Tresc Dzieła o Sopielach ze Strony Monastera
  Shelfmark
  F5-A20-4097
  Date
  1803
  View object
 • Title
  Wypis z Ksiąg Grodzkich Powiattu Słonimskiego.[Pakvitavimas apie šaukimo į teismą įteikimą]
  Shelfmark
  F5-A20-4097/1
  Date
  1798 04 27
  View object
 • Title
  „Stanisław August Krol Polski...". [Slanimo žemininkų teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F5-A20-4098
  Date
  1792 03 20
  View object
 • Title
  „Excerpt z Regestrow Sumaryinych...". [Slanimo žemės teismo sprendimas]
  Shelfmark
  F5-A20-4099
  Date
  1791
  View object
 • Title
  Wypis z knih hołownych Trybunalnych u Wilni otprawowanych. [LDK vyr. tribunolo sprendimas]
  Shelfmark
  F5-A20-4100
  Date
  17--], (1640 07 17)
  View object
 • Title
  „Jan Kazimir Boźoiu Miłostyiu Korol Polski...". [Slanimo žemės teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F5-A20-4100/2
  Date
  17--], (1653 11 13)
  View object
 • Title
  [LDK vyr. tribunolo remisinis sprendimas]
  Shelfmark
  F5-A20-4107
  Date
  1750
  View object
 • Title
  Prześwietney Źyrowickiey Administracyyney Duchowney Naywyźey ustanowioney Kommissyi
  Shelfmark
  F5-A20-4112,4119
  Date
  1833
  View object
 • Title
  Do Przeswietnego Konsystorza Unitskiego Brzeskiego
  Shelfmark
  F5-A20-4122-4124,4148,4151
  Date
  1828-1832
  View object
 • Title
  Laiškas [Antanui] Tupalskiui, Lietuvos bazilijonų vienuolynų oficijolui
  Creator
  Benasewicz, L.
  Shelfmark
  F5-A20-4128
  Date
  1832 05 24
  View object
 • Title
  Bilet 61. [Pranešimas dėl rekrūtų pristatymo]
  Shelfmark
  F5-A20-4130
  Date
  1811 10 30
  View object

Pages