Digital Collections

Topic

Rights

Clear active filters

Creator

Show more

Topic

Show more

Language

Place

Show more

Related persons

Search results

 • Title
  Laiškai (12) J. Leleveliui
  Creator
  Dekert, Jan
  Shelfmark
  F12-208
  Date
  1816-1822
  View object
 • Title
  „Милостивый Государь Iахимъ Карловичь..."
  Shelfmark
  F12-25
  Date
  1829 01 26
  View object
 • Title
  „Копiя Совету Императорскаго Виленскаго Университета..."
  Shelfmark
  F12-38
  Date
  1821 07 15
  View object
 • Title
  [Pranešimai]
  Shelfmark
  F12-39
  Date
  1932 05 25
  View object
 • Title
  „Joachim Lelewel przed dwóma łaty..."
  Shelfmark
  F12-40
  Date
  1821 10 27
  View object
 • Title
  „Towarzystwo Nauk złączone z Uniwersytetem Jagiellońskim..."
  Creator
  Leski, Jos[eph]
  Shelfmark
  F12-42a
  Date
  1828 04 20
  View object
 • Title
  „Note: Lelewel"
  Shelfmark
  F12-43
  Date
  1937 11 17
  View object
 • Title
  „Jaśnie Wielmożny MSci Dobrodzieiu Nadto miem dowodow szacowney Laski y Przychylnego Sercu...“
  Creator
  Stroynowski, Hieronim
  Shelfmark
  F16-11e_2
  Date
  1795 10 19
  View object
 • Title
  „Jasnie Wielmozny Panie i Dobrodzieju. Oswiadczenie powinszowan i zyczen z okazyi swiąt zmartwychwstania Panskiego...“
  Creator
  Winski, Michał
  Shelfmark
  F16-11m
  Date
  1796 03 28
  View object
 • Title
  „Monseigneur! Komplet w Kommissyi Skarbowey codzien spodziewany...“
  Creator
  Muczynski, J.
  Shelfmark
  F16-12b
  Date
  1791 04 01
  View object
 • Title
  „Respons do Akademii Derpackiey ..."
  Creator
  Počobutas, Martynas
  Shelfmark
  F16-3
  Date
  17-- 11 23
  View object
 • Title
  „Nie wątpię, że ta poczta już WMPana zastanie w Wilnie...“
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_2
  Date
  1774 07 18
  View object
 • Title
  [Raštas Edukacinei komisijai [Vilniaus] akademijos rektoriaus vardu]
  Creator
  [Strzecki, Andrzej]
  Shelfmark
  F17-8o
  Date
  XVIII a. II pusė
  View object
 • Title
  „Kopia Gabinetowego Urządzenia w Roku 1681...“
  Shelfmark
  F18-38
  Date
  orig. 1681 03 10 orig
  View object
 • Title
  „Sposob którego się do tych czas Rzeczpospolita trzymała w Examinowaniu na Seymie...“
  Creator
  [Śniadecki, Jan]
  Shelfmark
  F19-16a
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „Professorowie Szkoły Głowney nizey podpisani, maię sobie to...“
  Shelfmark
  F19-17
  Date
  1782-1790
  View object
 • Title
  „Protokuł działań Rady Wizytatorskiey na Rok 1782“
  Shelfmark
  F19-18
  Date
  1782
  View object
 • Title
  „Punkta do Projektu względem urządzenia Kandydatew“
  Shelfmark
  F19-19
  Date
  1782-1792
  View object
 • Title
  „Coż są Za srodki na poprawę rzeczy: o to te ktorych wszystkie kraie uzyły uzywaiąc...“
  Creator
  [Śniadecki, Jan]
  Shelfmark
  F19-20
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „Mrs. Ballard et Dessaix...“
  Creator
  Śniadecki, Jan
  Shelfmark
  F19-22a
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „Pismo JoX Adama Czartoryskiego kuratora wydziału Naukowego Wileńskiego...“
  Shelfmark
  F19-22b
  Date
  1824 04 14
  View object
 • Title
  „Roku 1808 Dnia 4 Września odebrałem z rąk...“
  Creator
  Zawadzki, Józef
  Shelfmark
  F19-22c
  Date
  1808 09 04
  View object
 • Title
  „Do Przeswietney Rady Cesarskiego Wileńskiego Uniwersitetu...“
  Shelfmark
  F19-23
  Date
  1820
  View object
 • Title
  [Laiškas Jonui Sniadeckiui]
  Creator
  Bogdanowicz
  Shelfmark
  F19-32e
  Date
  1794 02 09
  View object
 • Title
  [Laiškas rektoriui Jonui Sniadeckiui]
  Creator
  Brzostowski, [Paweł Ksawery]
  Shelfmark
  F19-32g
  Date
  1823 06 19
  View object
 • Title
  „Dzis wieczorem wychodzą Biona...“
  Creator
  Jakukiewicz, Adam
  Shelfmark
  F19-35n
  Date
  1784 01 24
  View object
 • Title
  „Juz konczę moią wizytę y Donoszę WGD iz...“
  Creator
  Jezierski, Jacek
  Shelfmark
  F19-35o
  Date
  1785 07 09
  View object
 • Title
  „Wielmozny Mosci Dobrodzieju Plenipotencyę o ktorę mi WWM Pan Dobr...“
  Creator
  Krusiński, Jan
  Shelfmark
  F19-36k
  Date
  1789 09 13
  View object
 • Title
  „Jasnie oswiecony Mci xiąze Dobrodzieiu...“
  Creator
  Kołłątaj, Hugo
  Shelfmark
  F19-36l
  Date
  1783 06 23
  View object
 • Title
  „Wielmozny Mci Dobrodzieiu Dopełniam woli tak Szkoły Głł iako i...“
  Creator
  Marxen, Karol
  Shelfmark
  F19-37e_1
  Date
  1783 12 17
  View object
 • Title
  „Wielmozny Mci Dobrodzieiu w zaufaniu oswiadczoney mi WMM P Dja przyczylnosci dopraszam się...“
  Creator
  Marxen, Karol
  Shelfmark
  F19-37e_2
  Date
  1783 12 22
  View object
 • Title
  „Wielmozny Mci Dobrodzieju Nie będąc pewnym, czy by zastal moy List...“
  Creator
  Muszyński, Józef Jan Kanty
  Shelfmark
  F19-37f
  Date
  1789 09 03
  View object
 • Title
  [Laiškas Jonui Sniadeckiui]
  Creator
  Onyszkiewicz, A.
  Shelfmark
  F19-38c
  Date
  1786
  View object
 • Title
  „Wielmozny Mosci Dobrodzieiu Z nieskonczonym utesknieniem czekam od WUM Pana Dia listu, bos mi...“
  Creator
  Počobutas, Martynas
  Shelfmark
  F19-39d_1
  Date
  1792 03 25
  View object
 • Title
  „Wielmozny Mci Sekretarzu i Nayosobliwszy Dobrodzieiu...“
  Creator
  Polański, M. T.
  Shelfmark
  F19-39e
  Date
  1785 09 01
  View object

Pages