Digital Collections

Topic

 • cancel Aukštosios mokyklos
 • cancel Aukštųjų mokyklų dėstytojai
Clear active filters

Creator

Show more

Topic

Show more

Language

Place

Show more

Rights

Search results

 • Title
  „Do Professora Farmacyi i Farmakologii w Cesarskim Wileńskim Uniwersytecie ..."
  Shelfmark
  F20-8
  Date
  1829 08 22
  View object
 • Title
  „Interessa Całego Wydziału Skarbowe...“
  Shelfmark
  F19-51
  Date
  po 1804
  View object
 • Title
  „Perillris Clarsme et Adm Rnde Dominae, Dne Patrone Singularme Wielki WMWM Pan Dobrodziey...“
  Creator
  Żołędziowski, Antoni Józef
  Shelfmark
  F19-46d
  Date
  1758 06 03
  View object
 • Title
  „Wielmozny Mci Sekretarzu Dobrodzieju Rapport Rachunkow z PulRoku...“
  Creator
  Więckowski, Joach[im]
  Shelfmark
  F19-44e
  Date
  1785 08 05
  View object
 • Title
  „Wielmozny Mci Dobrodzieju Jesum novi, et Paulum scio. Wszystko to dobrze...“
  Creator
  P. [Putanowicz, Józef Alojzy?]
  Shelfmark
  F19-39m
  Date
  S. a
  View object
 • Title
  „Kopia Listu JO Xcia Jmci Biskupa Płockiego Koadjutora Krakowskiego Kanclerza Akademii“
  Creator
  Putanowicz, Józef Alojzy
  Shelfmark
  F19-39l
  Date
  XVIII a. pab
  View object
 • Title
  [Laiškas Jonui Sniadeckiui]
  Creator
  Przybylski, A.
  Shelfmark
  F19-39j
  Date
  1792 04 27
  View object
 • Title
  [Laiškas Jonui Sniadeckiui]
  Creator
  Porcyanko, K[onstanty]
  Shelfmark
  F19-39g
  Date
  1828 07 07
  View object
 • Title
  „Wielmozny Mci Sekretarzu i Nayosobliwszy Dobrodzieiu...“
  Creator
  Polański, M. T.
  Shelfmark
  F19-39e
  Date
  1785 09 01
  View object
 • Title
  [Laiškas Jonui Sniadeckiui]
  Creator
  Onyszkiewicz, A.
  Shelfmark
  F19-38c
  Date
  1786
  View object
 • Title
  „Wielmozny Mci Dobrodzieju Nie będąc pewnym, czy by zastal moy List...“
  Creator
  Muszyński, Józef Jan Kanty
  Shelfmark
  F19-37f
  Date
  1789 09 03
  View object
 • Title
  „Jasnie oswiecony Mci xiąze Dobrodzieiu...“
  Creator
  Kołłątaj, Hugo
  Shelfmark
  F19-36l
  Date
  1783 06 23
  View object
 • Title
  „Juz konczę moią wizytę y Donoszę WGD iz...“
  Creator
  Jezierski, Jacek
  Shelfmark
  F19-35o
  Date
  1785 07 09
  View object
 • Title
  „Do Przeswietney Rady Cesarskiego Wileńskiego Uniwersitetu...“
  Shelfmark
  F19-23
  Date
  1820
  View object
 • Title
  „Roku 1808 Dnia 4 Września odebrałem z rąk...“
  Creator
  Zawadzki, Józef
  Shelfmark
  F19-22c
  Date
  1808 09 04
  View object
 • Title
  „Pismo JoX Adama Czartoryskiego kuratora wydziału Naukowego Wileńskiego...“
  Shelfmark
  F19-22b
  Date
  1824 04 14
  View object
 • Title
  „Mrs. Ballard et Dessaix...“
  Creator
  Śniadecki, Jan
  Shelfmark
  F19-22a
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „Coż są Za srodki na poprawę rzeczy: o to te ktorych wszystkie kraie uzyły uzywaiąc...“
  Creator
  [Śniadecki, Jan]
  Shelfmark
  F19-20
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „Punkta do Projektu względem urządzenia Kandydatew“
  Shelfmark
  F19-19
  Date
  1782-1792
  View object
 • Title
  „Professorowie Szkoły Głowney nizey podpisani, maię sobie to...“
  Shelfmark
  F19-17
  Date
  1782-1790
  View object
 • Title
  „Monseigneur! Komplet w Kommissyi Skarbowey codzien spodziewany...“
  Creator
  Muczynski, J.
  Shelfmark
  F16-12b
  Date
  1791 04 01
  View object
 • Title
  „Joachim Lelewel przed dwóma łaty..."
  Shelfmark
  F12-40
  Date
  1821 10 27
  View object
 • Title
  „Копiя Совету Императорскаго Виленскаго Университета..."
  Shelfmark
  F12-38
  Date
  1821 07 15
  View object