Digital Collections

Topic

 • cancel Aukštųjų mokyklų dėstytojai

Place

Clear active filters

Creator

Show more

Topic

Show more

Language

Related persons

Rights

Search results

 • Title
  [Laiškas Jonui Sniadeckiui]
  Creator
  Porcyanko, K[onstanty]
  Shelfmark
  F19-39g
  Date
  1828 07 07
  View object
 • Title
  „Wypis z protokułu posiedzeń Rządu Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego ..."
  Shelfmark
  F20-9
  Date
  1831 06 01
  View object
 • Title
  „Do Professora Farmacyi i Farmakologii w Cesarskim Wileńskim Uniwersytecie ..."
  Shelfmark
  F20-8
  Date
  1829 08 22
  View object
 • Title
  „Do Professora w Uniwersytecie Wilenskim Radzcy Kollegialnego J. S. Wolfganga.- "
  Shelfmark
  F20-7
  Date
  1825 01 02
  View object
 • Title
  „Wypis z protokułu posiedzień Rząda Cesarskiego Universitetu Wileńskiego ..."
  Shelfmark
  F20-10
  Date
  1829 07 30
  View object
 • Title
  „Wypis z Protokołu Posiedzeń Rady Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego ..."
  Shelfmark
  F20-11
  Date
  1824 04 01
  View object
 • Title
  „Do JW Rektora Dnia 20 Września terazniejszego skonczyłem ..."
  Creator
  [Volfgangas, Johanas Frydrichas]
  Shelfmark
  F20-1
  Date
  1831 09 23
  View object
 • Title
  „Jasnie Wielmozny Panie i Dobrodzieju List Panski datowany dniem 19. Aug odebralem...“
  Creator
  Winski, Michał
  Shelfmark
  F16-11m_3
  Date
  1796 08 22
  View object
 • Title
  Akademijos laurai =
  Shelfmark
  D412784
  Date
  1997
  View object
 • Title
  Andrius Sniadeckis
  Creator
  Railienė, Birutė
  Date
  2005
  View object
 • Title
  Bibliotekininkystei reikia pašaukimo ir meilės
  Shelfmark
  D430215
  Date
  2005
  View object
 • Title
  „Uwagi przylączone do Tabelli prezentuiącey się Przes. Kommissyi razem z memoryałem...“
  Shelfmark
  F16-21_10
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „Jaśnie Wielmożny M[os]ci Dobrod[zieju] Nie tylko W. Langmayer ale y Szpitznagiel powtornie wyjechal...“
  Creator
  Stroynowski, Hieronim
  Shelfmark
  F16-11e_3
  Date
  1786 01 07
  View object
 • Title
  „Jasnie Wielmozny M[os]ci Dobr[odzieju]. Chyba po kontraktach Minskich i Nowgorodskich...“
  Creator
  Kundzicz, Tadeusz
  Shelfmark
  F16-10b_5
  Date
  1796 03 14
  View object
 • Title
  „Jasnie Wielmozny M[os]ci Dobr[odzieju]. Jedynie dla oswiadczenia mojego respekta...“
  Creator
  Kundzicz, Tadeusz
  Shelfmark
  F16-10b_4
  Date
  1796 02 15
  View object
 • Title
  „Jasnie Wielmozny M[os]ci Dobr[odzieju]. Co się z czulosci wdzięcznego Serca...“
  Creator
  Kundzicz, [Tadeusz]
  Shelfmark
  F16-10b_3
  Date
  1796 02 01
  View object
 • Title
  „Jasnie Wielmozny M[os]ci Dobr[odzieju]. Nie tą pocztą od JWWMc Pana Dobr niemam...“
  Creator
  Kundzicz, Tadeusz
  Shelfmark
  F16-10b_2
  Date
  1796 01 04
  View object
 • Title
  „Jasnie Wielmozny M[os]ci Dobr[odzieju]. Ufny w dobroczynney lasce...“
  Creator
  Kundzicz, Tadeusz
  Shelfmark
  F16-10b_1
  Date
  1796 01 04
  View object
 • Title
  „Jasnie Wielmozny Mci Dobrodzieju Za laskawą...“
  Creator
  Chodasewicz, Michał
  Shelfmark
  F16-9b
  Date
  17[89] 10 17
  View object
 • Title
  „Nie mogę lepiej dopełnić rozkazu JWo Pa Dia, i autentycznieyszey dać mu wiadomosci..."
  Creator
  Počobutas, Martynas
  Shelfmark
  F16-2_24
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „Każesz mi JWw XCa Mość Dobrodziey dać tobie dokładny rapport o lokacyi, dozorze, naukach i całey Edukacyi JXia Giesztora...“
  Creator
  Počobutas, Martynas
  Shelfmark
  F16-2_15
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „JP Malinowski Na żądanie JWJX Rektora został podany od Szkoły Głowney memoryał...“
  Creator
  [Nenustatytas asmuo]
  Shelfmark
  F16-2_13
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „Ponieważ WJX Erdman Stey Theologii Doktor Towarzysz Szkoły głowney...“
  Creator
  Počobutas, Martynas
  Shelfmark
  F16-2_3
  Date
  1788 08 02
  View object
 • Title
  „Niżey piszący się Rektor Szkoły Gł. Lit. ma honor przedstawic...“
  Creator
  Počobutas, Martynas
  Shelfmark
  F16-1_7
  Date
  1798 12 10
  View object
 • Title
  „Joachim Lelewel przed dwóma łaty..."
  Shelfmark
  F12-40
  Date
  1821 10 27
  View object
 • Title
  Laiškai (2) J. Leleveliui
  Creator
  Malinowski, Mikołaj
  Shelfmark
  F12-245
  Date
  1826
  View object
 • Title
  Laiškai (41) J. Leleveliui
  Creator
  Malinowski, Mikołaj
  Shelfmark
  F12-244
  Date
  1824-1829
  View object
 • Title
  Laiškai (13) J. Leleveliui
  Creator
  Bobrowski, Michał
  Shelfmark
  F12-184
  Date
  1819-1829
  View object
 • Title
  „Nos Caesareae Universitatis Litterarum Vilnensis Rector et Senatus Academicus..."
  Shelfmark
  F12-23
  Date
  1818
  View object
 • Title
  „Roku 1808 Dnia 4 Września odebrałem z rąk...“
  Creator
  Zawadzki, Józef
  Shelfmark
  F19-22c
  Date
  1808 09 04
  View object
 • Title
  „Pismo JoX Adama Czartoryskiego kuratora wydziału Naukowego Wileńskiego...“
  Shelfmark
  F19-22b
  Date
  1824 04 14
  View object
 • Title
  „Mrs. Ballard et Dessaix...“
  Creator
  Śniadecki, Jan
  Shelfmark
  F19-22a
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „Do Przeswietney Rady Cesarskiego Wileńskiego Uniwersitetu...“
  Shelfmark
  F19-23
  Date
  1820
  View object