Digital Collections

Topic

 • cancel Aprūpinimas maisto produktais

Rights

Clear active filters

Creator

Topic

Language

Place

Search results

 • Title
  Магазенная книга Cмотрителя Cельскаго запаснаго Mагазина при Именiи Лотовянахъ Ант[она] Окулича состоящемь въ Вилкомирскомь уезде
  Shelfmark
  F8-3137
  View object
 • Title
  1862 года Мая 3го дня Коварское волостное правленiе
  Shelfmark
  F8-3113
  View object
 • Title
  „Wielmozny Mnie Wiele Mci Dobrodzieju. Przyslany oblig na sumę dziesięc tysięcy...“
  Creator
  Glindzicz, Andrz[ej] Ant[oni]
  Shelfmark
  F16-22
  Date
  1767 05 18
  View object
 • Title
  „Franciszek Oziembłowski Najasnieyszey Imperatorowey Pani moiey...". [Įsakas dėl maisto produktų rusų kariuomenei pristatymo]
  Shelfmark
  F5-A27-4637
  Date
  1734 02 20
  View object
 • Title
  „Ignacy Korsak Stolnikowicz Połocki Czynie wiadomo..."
  Shelfmark
  F5-A9-2064,2066,2069
  Date
  1753, 1754
  View object
 • Title
  „Z Folwarku Alexandriy dostawiono do kuchni JW Xięcia Pana...". [Pakvitavimai]
  Shelfmark
  F5-A8-1948,1950,1961-1967,1969-1995
  Date
  1829
  View object