Digital Collections

Topic

 • cancel 1830-1831 metų sukilimas
Clear active filters

Creator

Topic

Show more

Language

Place

Rights

Search results

 • Title
  „Odezwa rząda narodowego do ludu Warszawskiego 16 sierpnia 1831..."
  Creator
  Lelewel, Joachim
  Shelfmark
  F12-108
  Date
  1831 08 16
  View object
 • Title
  „Odpowiedź sejmowa z dnia 1 lutego na adres Litwinów złożony..."
  Creator
  Lelewel, Joachim
  Shelfmark
  F12-109
  Date
  1831 01 24
  View object
 • Title
  „Protestacja prezesa przeciw nieprawnemu na dniu 2 czerwca towarzystwa patriotycznego rozwiązywaniu..."
  Creator
  Lelewel, Joachim
  Shelfmark
  F12-110
  Date
  1831 06 03
  View object
 • Title
  „Przymówienie się Lelewela przy złozeniu jizbom adressu, czyli aktu powstania Litwy..."
  Creator
  Lelewel, Joachim
  Shelfmark
  F12-111
  Date
  1831
  View object
 • Title
  „Projekt odpowiedzi Litwie."
  Creator
  Lelewel, Joachim
  Shelfmark
  F12-115
  Date
  1831
  View object
 • Title
  [Laiškai (38) įvairiems asmenims]
  Creator
  Lelewel, Joachim
  Shelfmark
  F12-145
  Date
  1816-1830
  View object
 • Title
  Istorijos mylėtojų draugijos laiškas Erazmui Samotychai
  Shelfmark
  F12-529
  Date
  1916 02 12
  View object
 • Title
  La voix du peuple
  Shelfmark
  F12-604
  Date
  1833-1834
  View object
 • Title
  [Kvietimas]
  Shelfmark
  F12-657
  Date
  1854 11 29
  View object
 • Title
  „OBYWATELE! Członek Komitetu Narodowego Polskiego, wraz z Komissiją..."
  Creator
  Porret
  Shelfmark
  F12-676
  Date
  1843 11 16
  View object
 • Title
  Laiškas Ignotui Domeikai
  Creator
  Pietraszkiewicz, Onufry
  Shelfmark
  F24-117
  Date
  1863 01 14
  View object
 • Title
  Laiškas dviems neišaiškintiems asmenims
  Creator
  Pietraszkiewicz, Onufry
  Shelfmark
  F24-118
  Date
  XIX a. II pusė
  View object
 • Title
  [Vilniaus policijos pristavo nurodymai]
  Shelfmark
  F5-A28-5003-5005
  Date
  1831
  View object
 • Title
  Виленской городской полиции. [Vilniaus generalgubernatoriaus Nikolajaus Dolgorukovo pranešimas]
  Shelfmark
  F5-A35-6367
  Date
  1831 10 23
  View object
 • Title
  Виленскому временному Полицмейстеру Корпуса жандармов Господину Подполковнику и Кавалеру Рутковскому. [Generolo adjutanto Chrapovickio tarnybinis pranešimas]
  Shelfmark
  F5-A35-6367/1
  Date
  1831 08 11
  View object
 • Title
  Виленской городской полиции. [Vilniaus generalgubernatoriaus Nikolajaus Dolgorukovo pranešimas]
  Shelfmark
  F5-A35-6368
  Date
  1831 10 27
  View object
 • Title
  Виленскому Полицмейстеру Корпуса Жандармов Господину Подполковнику и Кавалеру Рудковскому. [Vilniaus generalgubernatoriaus Nikolajaus Dolgorukovo pranešimas]
  Shelfmark
  F5-A35-6369
  Date
  1831 11 18
  View object
 • Title
  Виленскому Полицмейстеру Корпуса Жандармов Господину Маиору Ожигову. [Vilniaus ir Gardino gubernijų bei Bialystoko srities laikinojo karinio gubernatoriaus valdybos raštas]
  Shelfmark
  F5-A35-6370
  Date
  1831 11 26
  View object
 • Title
  Виленской городской полиции. [Vilniaus ir Gardino gubernijų bei Bialystoko srities laikinojo karinio gubernatoriaus valdybos raštai]
  Shelfmark
  F5-A35-6371,6373
  Date
  1831 11 28-29
  View object
 • Title
  Виленской городской полиции. [Vilniaus generalgubernatoriaus Nikolajaus Dolgorukovo pranešimas]
  Shelfmark
  F5-A35-6374
  Date
  1831 11 30
  View object
 • Title
  Виленской городской полиции. [Vilniaus ir Gardino gub. bei Bialystoko srities laikinojo karinio gubernatoriaus valdybos raštas]
  Shelfmark
  F5-A35-6375
  Date
  1831 12 08
  View object
 • Title
  Виленской городской полиции. [Vilniaus generalgubernatoriaus Nikolajaus Dolgorukovo pranešimas]
  Shelfmark
  F5-A35-6376
  Date
  1831 12 08
  View object
 • Title
  Виленской городской полиции. [Vilniaus generalgubernatoriaus Nikolajaus Dolgorukovo pranešimas]
  Shelfmark
  F5-A35-6377
  Date
  1831 12 15
  View object
 • Title
  Виленской городской полиции. [Vilniaus generalgubernatoriaus Nikolajaus Dolgorukovo pranešimas]
  Shelfmark
  F5-A35-6378
  Date
  1831 12 15
  View object
 • Title
  „Wszelkie w Maiątku Nowosiołkach..." [Pareiškimas dėl konfiskuoto dvaro]
  Shelfmark
  F5-A6-1621
  Date
  183-
  View object
 • Title
  „Do Komisarza porządkowego Parafii Poswolskiey Wiemożnego Gilińskiego..."
  Shelfmark
  F8-1861
  Date
  1831 07 06
  View object