Digital Collections

Topic

 • cancel Įvesdinimas į valdymą
Clear active filters

Topic

Show more

Language

Place

Show more

Rights

Search results

 • Title
  „Wypis S knih Hołownych Trybunalnych U Wilni Odprawowanych ...“
  Shelfmark
  F4-(A760)28571
  Date
  1718 03 07
  View object
 • Title
  „Выпис С книг Кгродских замку гдского Воеводства Троцкого ...“
  Shelfmark
  F4-(A760)28574
  Date
  1633 08 12
  View object
 • Title
  „Ja Jenevał J:K:Msci Powiattu Upitskiego..."
  Shelfmark
  F8-1029
  Date
  1751 01 15
  View object
 • Title
  „Тысяча восемсотъ семьдесятъ девятого года..."
  Shelfmark
  F8-1033
  Date
  1879 01 23
  View object
 • Title
  „Тысяча восемьсотъ восемьдесятъ пятого года..."
  Shelfmark
  F8-1034
  Date
  1879 01 23
  View object
 • Title
  „1762 aprilas czyniona przez Antoniego Sozonowicza woznego... "
  Shelfmark
  F8-1089
  Date
  18--
  View object
 • Title
  „Widimus z Ksiąg Grodzkich p[owia]ttu Rosienskiego"
  Shelfmark
  F8-1149
  Date
  1819 11 04
  View object
 • Title
  „Ja Zophia Jakubowna Gruzdzianka Bywsza Baltromieiowa Noruszewiczowa A teraznieysza Dawidowa Rukowa..."
  Shelfmark
  F8-1154
  Date
  1655 01 20
  View object
 • Title
  „Выпис с книгъ справ враду земского земли жомойтское"
  Shelfmark
  F8-1163
  Date
  1667 02 06
  View object
 • Title
  „Ja jenerał J[eho] kr[ołewskiej] m[iło]sci P[owia]tu Upit[skiego]..."
  Shelfmark
  F8-1205
  Date
  1742 03 15
  View object
 • Title
  „Wypis z Xiąg Grodz[kich] Repar[tacii] Szawelskiey"
  Shelfmark
  F8-1214
  Date
  1778 12 30
  View object
 • Title
  „Я Ян а Криштофъ Войтеховичь Кгинтовтове земяне господарскии повету Вилкомирского..."
  Shelfmark
  F8-1224
  Date
  1599 06 05
  View object
 • Title
  „Я АГанна Анъдреевна Бялозоровна Станиславовая Боровская земянка..."
  Shelfmark
  F8-1227
  Date
  18--
  View object
 • Title
  „Выпис с книгъ кгродских враду староства Упитского"
  Shelfmark
  F8-1232
  Date
  1632 02 26
  View object
 • Title
  „Выпис с книг Кгродских враду Староства Упитъского"
  Shelfmark
  F8-1233
  Date
  1633 09 03
  View object
 • Title
  „Выпис C книг Cправъ кгродских враду Cтароства Упитского"
  Shelfmark
  F8-1241
  Date
  1661 03 10
  View object
 • Title
  „Выпис C книг головныхъ Трибунальныхъ у Вилъне отъправованыхъ"
  Shelfmark
  F8-1243
  Date
  1665 08 08
  View object
 • Title
  „Ja Jan Zegrza Zagrobski a Ja Helena Korkozowna Golgienowiczowna Janowa Zagrobska..."
  Shelfmark
  F8-1248
  Date
  1674
  View object
 • Title
  „Выпис с Kниг справ Kгродских в раду староства Упитского"
  Shelfmark
  F8-1250
  Date
  1679
  View object
 • Title
  „Kazimierz Dominik z Kozielska Ogiński Woiewoda Trocki Uszpolski Gorzdowski etc Starosta..."
  Shelfmark
  F8-1260
  Date
  1712
  View object
 • Title
  „Wypis z Xiąg Grodzkich Pttu Upitskiego"
  Shelfmark
  F8-1263
  Date
  1725
  View object
 • Title
  „Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Upitskiego"
  Shelfmark
  F8-1274
  Date
  1752
  View object
 • Title
  „Ja Antoni y Ja Maryanna z Goscickich Bortkiewiczowie Małzonkowie Ziemianie J. K. Msci Powiatu Upitskiego..."
  Shelfmark
  F8-1357
  Date
  1742 10 06
  View object
 • Title
  „My Samuel wzgledem starszeństwa małzenskiego, Katarzyna Pietraszkiewiczowna Saluwna..."
  Shelfmark
  F8-1359
  Date
  1743
  View object
 • Title
  „My Antoni Jerzy y Maryanna z Gopickich Mingiełanscy Bortkiewiczowie..."
  Shelfmark
  F8-1360
  Date
  1744
  View object
 • Title
  „Ja Adam Ignacy Bëkler Stanowniczy Pttu Upitskiego wszystkie nizey wyrazone warunki peny y obowiązki..."
  Shelfmark
  F8-1363
  Date
  1751
  View object
 • Title
  „Выпис с книг справ кгрoдских враду Cтароства Упитскаго"
  Shelfmark
  F8-1369
  Date
  1646 08 20
  View object
 • Title
  „Выпис C книгъ Cправ кгродскихъ враду староства Упитскаго"
  Shelfmark
  F8-1381
  Date
  1672
  View object
 • Title
  „Ja Daniel z Kozielska Puzyna Podsędek Powiatu Upitskie[g]o y Ja Zopia Chrząstowska Danielowa Puzynina..."
  Shelfmark
  F8-1386
  Date
  1674
  View object
 • Title
  „Ja Piotr Andrzeiewicz Tołoczko y Ja Judyta Piotrowna Bortkiewiczowna, Bywsza Jozephowa Giegiecka Teraznieysza Piotrowa Tołoczkowa..."
  Shelfmark
  F8-1389
  Date
  1676
  View object
 • Title
  „Ja Daniel z Kozielska Puzyna Sędzia [...] Powiatu Upitskiego y Ja Zophia Strząstowska Danielowa z Kozielska Puzynina... "
  Shelfmark
  F8-1392
  Date
  1680 05 15
  View object
 • Title
  „ MY Reinhold Jan y Małgorząta z Offemberkow Fisztemberkowie Chorązowie JKmci Małząkowie..."
  Shelfmark
  F8-1428
  Date
  1738 04 10
  View object
 • Title
  „ Ja Rejnhold Jan Fisztemberk Chorązy JKmci Y Ja Małgorzata z Oftemberkow Fisztemberkowa..."
  Shelfmark
  F8-1432
  Date
  1740 08 30
  View object
 • Title
  „Выпис с книг кгродских вряду староства Упитского..."
  Shelfmark
  F8-1449
  Date
  1614 04 20
  View object
 • Title
  „Выпис C книг Cправ кгродских враду староства Упитского"
  Shelfmark
  F8-1453
  Date
  1663 04 23
  View object

Pages