Digital Collections

Topic

 • cancel Įvesdinimas į valdymą

Language

Rights

Clear active filters

Topic

Place

Search results

 • Title
  Выпис C книгъ головныхъ трибунальных у Вильни отъправованыхъ
  Shelfmark
  F8-1927
  View object
 • Title
  „1581 Augusta 4 w Grodzie Upit. przyznane Eodem 7bra 5 do Ziemstwa Upitt. przeniesione Prawo przedazne od Kaspera Preytwiłowicza Mikołajowi Wizgirdowi na Poszokinie..."
  Shelfmark
  F8-1898
  Date
  18--
  View object
 • Title
  „Выпис С книг Справ Кгродских враду Староства Упитскаго"
  Shelfmark
  F8-1871
  Date
  1640
  View object
 • Title
  „Выпис C кних Cправъ Кгродских враду Cтароство Упитского"
  Shelfmark
  F8-1455
  Date
  1665 05 29
  View object
 • Title
  „Выпис C книг Cправ кгродских враду староства Упитского"
  Shelfmark
  F8-1453
  Date
  1663 04 23
  View object
 • Title
  „Выпис с книг кгродских вряду староства Упитского..."
  Shelfmark
  F8-1449
  Date
  1614 04 20
  View object
 • Title
  „Ja Daniel z Kozielska Puzyna Podsędek Powiatu Upitskie[g]o y Ja Zopia Chrząstowska Danielowa Puzynina..."
  Shelfmark
  F8-1386
  Date
  1674
  View object
 • Title
  „Выпис C книгъ Cправ кгродскихъ враду староства Упитскаго"
  Shelfmark
  F8-1381
  Date
  1672
  View object
 • Title
  „Выпис с книг справ кгрoдских враду Cтароства Упитскаго"
  Shelfmark
  F8-1369
  Date
  1646 08 20
  View object
 • Title
  „Выпис с книгъ кгродских враду староства Упитского"
  Shelfmark
  F8-1232
  Date
  1632 02 26
  View object
 • Title
  „Я АГанна Анъдреевна Бялозоровна Станиславовая Боровская земянка..."
  Shelfmark
  F8-1227
  Date
  18--
  View object
 • Title
  „Я Ян а Криштофъ Войтеховичь Кгинтовтове земяне господарскии повету Вилкомирского..."
  Shelfmark
  F8-1224
  Date
  1599 06 05
  View object
 • Title
  „Widimus z Ksiąg Grodzkich p[owia]ttu Rosienskiego"
  Shelfmark
  F8-1149
  Date
  1819 11 04
  View object
 • Title
  „Выпис С книг Кгродских замку гдского Воеводства Троцкого ...“
  Shelfmark
  F4-(A760)28574
  Date
  1633 08 12
  View object
 • Title
  „Wypis S knih Hołownych Trybunalnych U Wilni Odprawowanych ...“
  Shelfmark
  F4-(A760)28571
  Date
  1718 03 07
  View object