Digital Collections

Creator

Show more

Topic

Show more

Language

Related persons

Show more

Rights

Search results

 • Title
  Jan Karol Hr. Chodkiewicz Wojewoda Wileński, Hetman Wielki Wielkiego Xięstwa Litewskiego
  Creator
  Weiss, David
  Shelfmark
  WeiD IA-1
  Date
  1819
  View object
 • Title
  Jerzy Hr. Mniszech W-da Sandomierski, ojciec Carowej Maryny
  Creator
  Weiss, David
  Shelfmark
  WeiD IA-1
  Date
  1818
  View object
 • Title
  Stare pieniądze w roku 1824 w czerwcu blisko Płocka w Trzebuniu wykopane
  Creator
  Lelewel, Joachim
  Shelfmark
  U36072
  Date
  1826
  View object
 • Title
  „Sigismundus Tertius Dei gratia Rex Poloniæ Magnus Dux Lithuaniæ Russiæ Prussiae...“
  Shelfmark
  MM R48
  Date
  1592 10 09
  View object
 • Title
  Dzieje Polski
  Creator
  Lelewel, Joachim
  Shelfmark
  M 98
  Date
  1830
  View object
 • Title
  Wzory rysowania mapp roznego rodzaju
  Creator
  Kolberg, Juliusz
  Shelfmark
  M 114
  Date
  1825
  View object
 • Title
  Pawinastis krykscionyszkas
  Shelfmark
  Lr 1010
  Date
  1781
  View object
 • Title
  [Vyro, laikančio knygą ,portretas]
  Creator
  Ligber, Johann
  Shelfmark
  LigJ IA-1
  Date
  181-
  View object
 • Title
  [Jauno vyro portretas]
  Creator
  Ligber, Johann
  Shelfmark
  LigJ IA-1
  Date
  1810
  View object
 • Title
  [Šventiko portretas]
  Creator
  Ligber, Johann
  Shelfmark
  LigJ IA-1
  Date
  181-
  View object
 • Title
  [Vyro portretas]
  Creator
  Ligber, Johann
  Shelfmark
  LigJ IA-1
  Date
  181-
  View object
 • Title
  [Vyro portretas]
  Creator
  Ligber, Johann
  Shelfmark
  LigJ IA-1
  Date
  181-
  View object
 • Title
  [Jan Kochanowski]
  Creator
  Ligber, Johann
  Shelfmark
  LigJ IA-1
  Date
  1810
  View object
 • Title
  [Herbas su popiežiaus kepure ir jaučio galva]
  Creator
  [Autorius nežinomas].
  Shelfmark
  Len IA-1
  Date
  1664
  View object
 • Title
  Dzieje starożytne Indji
  Creator
  Lelewel, Joachim
  Shelfmark
  Lelev. Le165
  Date
  1820
  View object
 • Title
  Odkrycia Karthagów i Greków na Oceanie Atlanckim
  Creator
  Lelewel, Joachim
  Shelfmark
  Lelev. 49
  Date
  1821
  View object
 • Title
  Joachima Lelewela Pisma Pomniéjszé geograficzno-historyczné
  Creator
  Lelewel, Joachim
  Shelfmark
  Lelev. 48
  Date
  1814
  View object
 • Title
  Panowanie króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego obejmującé trzydziestoletnie usilności narodu, podźwignienia się, ocalénia bytu i niepodległości
  Creator
  Lelewel, Joachim
  Shelfmark
  Lelev. 19
  Date
  1831
  View object
 • Title
  AQVILA JOVIS & REGVM COMMENSALIS
  Creator
  Malejewski, Benedykt, 
  Shelfmark
  IV 32520
  Date
  1702
  View object
 • Title
  „…w rzędzie Praw Seymowych umieszczoną, szczegulnemi Konstytucyami ...” [Kėdainių miesto privilegijos fragmentas]
  Shelfmark
  F80-7
  Date
  1791
  View object
 • Title
  „Stanisław August z Bozey Łaski Król Polski Wielki Xiąże Litewski...” [Karaliaus Stanislovo Augusto privilegija]
  Shelfmark
  F80-37
  Date
  1774 07 12
  View object
 • Title
  „ Zygmunt Trzeci z łaski Bożey krol Polski, Wielkie Xiąże Lithewskie...” [Karaliaus Zigmanto Vazos raštas]
  Shelfmark
  F80-26
  Date
  1597 03 20
  View object
 • Title
  „Жикгимонт Август ... корол польский великий князь литовский...” [Žygimanto Augusto privilegija]
  Shelfmark
  F80-18
  Date
  1550 12 22
  View object
 • Title
  „In Nomine Domini Amen. Ad perpetuam rei memoriam...” [Karaliaus Augusto II privilegija]
  Shelfmark
  F80-10
  Date
  1724 11 24
  View object
 • Title
  „W imie Pańskie Amen. Na wieczną Rzeczy Pamiątkę My Stanisław August..." [Karaliaus Stanislovo Augusto Poniatovskio privilegija Plungės miestui]
  Shelfmark
  F80-1
  Date
  1792 01 13
  View object
 • Title
  [Karūnos didžiojo etmono įsakymas]
  Shelfmark
  F8-614
  Date
  1789
  View object
 • Title
  „Rachunek“
  Shelfmark
  F8-558
  Date
  1891 03 19
  View object
 • Title
  „Jan Kazimierz z Bożey Laski Krol Polski Wielkie Xiąże Litewskie Ruskie Pruskie Zmuydzkie...“
  Shelfmark
  F8-524
  Date
  1661 06 09
  View object
 • Title
  „Копiя предложенiя Его Императорскаго Высочества Цесаревича Литовскому Военному Губернатору Генералу оть Инфантерiи Римскому Корсакову..."
  Shelfmark
  F8-2439
  Date
  1826 12 19
  View object
 • Title
  „Jan Kazimierz z Bozey Łaski Krol Polski Wielkie Xze Litt..."
  Shelfmark
  F8-237
  Date
  1652 01 12
  View object
 • Title
  „Жыкгимот трети божю м[и]л[ос]тю Король Польский великий княз Литовский..."
  Shelfmark
  F8-1530
  Date
  1593 05 27
  View object
 • Title
  „Stanisław August z Bożey Łaski Król Polski, Wielki Xiąże Litewski..."
  Shelfmark
  F8-1527
  Date
  1779 02 05
  View object
 • Title
  "Datum in collegio vicariorum..." [Krikšto metrikų išrašas]
  Shelfmark
  F59-99
  Date
  1802
  View object
 • Title
  Spalio 6-13 dienomis vykusių Lietuvos-Lenkijos respublikos seimo posėdžių protokolai
  Shelfmark
  F59-97
  Date
  1788
  View object
 • Title
  Dokumentai su žiniomis apie Kuršo kunigaikštystės reikalus
  Shelfmark
  F59-96
  Date
  1786 10 29
  View object

Pages